Orliński Kasper

Z e-ncyklopedia

Orliński Kasper (1866-1925), proboszcz w Żyglinie

Urodził się 2 lutego 1866 w Chorzowie Starym w rodzinie mistrza rzeźnickiego Kaspera i Rozalii z d. Wintze. Do szkoły ludowej uczęszczał w rodzinnej miejscowości. Uczył się najpierw w gimnazjum w Królewskiej Hucie, a następnie w gimnazjum w Strzelcach, gdzie zdał egzamin dojrzałości. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1893 we Wrocławiu. Jego pierwszą i jedyną placówką wikariuszowską była parafia św. Augustyna w Lipinach (1893-1897). 2 września 1897 został mianowany proboszczem w parafii Narodzenia NMP w Żyglinie, gdzie duszpasterzował ponad 27 lat. Założył tu m.in. Bractwo Wstrzemięźliwości, które zrzeszało blisko 1500 członków. Z powodu pogarszającego się stanu zdrowia poprosił o zwolnienie go z pełnionych obowiązków. 1 kwietnia 1925 przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Szarleju. Przebywał tam jednak tylko kilka tygodni. Zmarł 30 kwietnia 1925 w Szarleju. Jego pogrzeb odbył się w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym, gdzie został pochowany na miejscowym cmentarzu.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Kaspra Orlińskiego; Nekrolog, RAA 1924, nr 24, s. 142.