Krzyżyk – pismo parafii św. Krzyża w Siemianowicach Śląskich

Z e-ncyklopedia

Pierwsze pismo parafialne „Wiadomości Parafialne Kościoła Św. Krzyża Siemianowice Śl.” wydawane było już przed drugą wojną światową. W Bibliotece Teologicznej WTL znajdują się numery z lat 1935-1939. Najstarszy zachowany numer 48 (rocznik II) pochodzi z 1 grudnia 1935, natomiast ostatni, który udało się znaleźć pochodzi z 30 kwietnia 1939. Większość numerów była redagowana przez KSM, drukowane u Pronobisa. Numery z 1939 roku redagował Urząd Parafialny, drukowane w tej samej drukarni. Cena tych wiadomości wynosiła 5 groszy. Czasopismo to miało cztery strony, częściowo było w języku polskim jak i niemieckim.

Po zmianie ustrojowej w 1989 roku w parafii odrodziło się czasopismo pod tytułem „Krzyżyk”. Jego inicjatorem był ks. Józef Kużaj , współtwórcą ks. Czesław Szaforz. Do tej pracy zaangażował się także wikary ks. Marek Paszek , który wraz z ks. Czesławem pisał teksty. Pierwszy numer wznowionych wiadomości parafialnych, pod nowym tytułem „Krzyżyk”, ukazał się 20 marca 1994, w ilości 300 egzemplarzy.

Trzy pierwsze numery „Krzyżyka” miały cztery strony, skromną winietę, prostą grafikę. Od numeru czwartego pojawiły się informacje dotyczące sakramentu chrztu, ślubów, pogrzebów – „Krzyżyk” miał już sześć stron. Gazetki były wydawane na ksero. Nieco później, parafialne pismo było już drukowane w drukarni Mariana Szymańskiego. W związku ze zmianami księży wikarych w 1996 roku poproszono Mirosława Mleczko, aby zajął się techniczną stroną „Krzyżyka”. Do redakcji „Krzyżyka” dołączyła, żona Mirosława Mleczki - Ewa, która wraz z mężem pisała teksty. Do 1997 roku włącznie wiele tekstów opracował pan Jan Dadaczyński - członek Parafialnej Rady Duszpasterskiej - przedstawiając na stronach „Krzyżyka” postacie świętych. W Wielkanoc 1997 roku redakcję pisma przejął nowy wikary ks. Maciej Sojka. Po za nim w skład redakcji wchodzili: Małgorzata Cisek, Mirosław Filbier, Mirosław Mleczko i Alina Żydek. We wrześniu 1999 roku opiekę nad naszym parafialnym pismem przejął ks. Dariusz Walencik . Również w tym czasie poproszono o stałą współpracę kościelnego Grzegorza Barteckiego, by przedstawiał bieżące sprawy informacyjne.

Dla wielu starszych parafian „Krzyżyk” stał się nie tylko gazetką ale ważnym informatorem, gdzie zamieszczone są w nim intencje Mszy Świętych, podawane są godziny rozpoczęcia nabożeństw, godziny wystawienia Najświętszego Sakramentu w kaplicy, godziny pracy kancelarii parafialnej, poradni życia rodzinnego, ważniejsze ogłoszenia. Są również informacje dotyczące sakramentu chrztu, zawarcia związków małżeńskich, pogrzebów. Drukowane są obchody liturgiczne, przedstawiane są imiona oraz żywoty Świętych. Można w nim znaleźć historię parafii, jubileusze, programy rekolekcji, sprawozdania, wywiady, humor, poezje. Jest również strona przeznaczona dla dzieci. W stronę przeznaczoną dla dzieci w 2001 roku włączył się ks. Grzegorz Krzyk przejmując również po swym poprzedniku opiekę nad „Krzyżykiem”. W latach 2003 - 2005 redaktorem naczelnym był ks. Dariusz Kreihs.

„Krzyżyk” rozchodzi się w nakładzie 600 egzemplarzy, w okresie świątecznym ponad 900 egzemplarzy. Najwyższa liczba rozprowadzonych egzemplarzy notowana jest co roku w okresie Bożego Narodzenia . We wrześniu 2005 roku "Krzyżyk" zmienił swoją szatę graficzną.

Redaktorzy

Bibliografia

Za: Strona internetowa parafii.