Biblioteka Teologiczna w Katowicach

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Bibliotekawtl1.jpg

Biblioteka Teologiczna utworzona przy Wydziale Teologicznym została powołana 27 września 2001 Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Jednak jej korzenie sięgają już 1927 roku, kiedy to w Krakowie wybudowano gmach Seminarium Duchownego Diecezji Śląskiej, a w nim przeznaczono pomieszczenia dla tworzącej się biblioteki.

W 1980 roku Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne, a wraz z nim pokaźną już bibliotekę, przeniesiono z Krakowa do Katowic. W tym samym czasie do biblioteki seminaryjnej dołączono zamknięty księgozbiór biblioteki diecezjalnej znajdującej się w gmachu kurii. Przez ponad dwadzieścia lat swego istnienia w Katowicach, biblioteka seminaryjna służyła obecnym i przyszłym kapłanom archidiecezji katowickiej. Umowa między Uniwersytetem Śląskim a Kurią Metropolitalną zawiera informacje o przekształceniu Biblioteki WŚSD w Bibliotekę Teologiczną, z zachowaniem prawa własności archidiecezji katowickiej do całego księgozbioru.

Biblioteka Teologiczna organizacyjnie podlega Dziekanowi Wydziału Teologicznego, a wraz z Biblioteką Uniwersytetu Śląskiego i innymi bibliotekami specjalistycznymi tworzy jednolity system informacji i obsługi użytkowników. Zapewnia dostęp do gromadzonych materiałów i literatury, pracownikom naukowym i studentom macierzystego wydziału oraz udostępnia swoje zbiory wszystkim pracownikom i studentom Uniwersytetu Śląskiego zgodnie z ustaleniami regulaminu. Służy również swoim zasobem księżom i siostrom zakonnym Archidiecezji Katowickiej.

Biblioteka Teologiczna gromadzi, przechowuje i udostępnia literaturę z zakresu nauk teologicznych i pokrewnych typu: nauki społeczne ( filozofia, historia, socjologia, prawo), nauki humanistyczne (literatura, lingwistyka), nauki artystyczne ( muzyka, sztuka ) oraz nauki psychologiczno-pedagogiczne. Profil zbiorów wyznaczają kierunki studiów i prac naukowo-badawczych prowadzonych na Wydziale.

Zbiory biblioteki wynoszą 128 tys. woluminów książek i 15100 woluminów czasopism pozyskiwanych drogą kupna, wymiany i darów.

W bibliotece funkcjonuje system komputerowy MAK tak jak w większości bibliotek kościelnych zrzeszonych w Federacji FIDES.

Strukturę organizacyjną Biblioteki Teologicznej stanowią

  • Biblioteki Zakładowe
  • Czytelnia Ogólna
  • Czytelnia Czasopism
  • Wypożyczalnia

Bibliografia

Za: [1]