Janosz Robert

Z e-ncyklopedia

Janosz Robert OFM (1912-1993), imię zakonne Damascen

Urodził się 9 stycznia 1912 w Gliwicach w rodzinie Jana i Katarzyny z d. Kokot. W 1922 roku rodzina optowała za Polską i przeprowadziła się do Katowic-Załęża. W 1926 roku po ukończeniu szkoły podstawowej wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego we Wronkach. Od 1928 roku kontynuował naukę w Państwowym Gimnazjum w Rybniku, mieszkając w klasztorze rybnickim. W 1930 roku wstąpił do zakonu franciszkanów. Nowicjat rozpoczął 25 września 1930 w Wieluniu. Po nowicjacie został skierowany do Osiecznej, gdzie najpierw uzupełniał naukę z zakresu szkoły średniej, a następnie w latach 1932-1934 odbył studia filozoficzne. Studia teologiczne odbył we Wronkach w latach 1934-1937. Profesję wieczystą złożył 28 września 1934 we Wronkach na ręce prowincjała o. Augustyna Gabora. Święcenia kapłańskie przyjął 26 września 1937 we Wronkach z rąk bp. Walentego Dymka. Po święceniach został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na KUL. Studia te przerwał wybuch wojny w 1939 roku. W czasie wojny przebywał na terenie lubelszczyzny, najpierw w klasztorze w Kazimierzu Dolnym, a następnie od 1940 roku w Klementowicach k. Puław jako wikariusz parafialny. Po wojnie kontynuował studia na KUL-u, gdzie w 1946 roku uzyskał magisterium i licencjat prawa kanonicznego. W latach 1946-1947 był proboszczem parafii przyklasztornej w Nysie. Od 1947 roku nieprzerwanie do 1987 roku był wykładowcą prawa kanonicznego najpierw we Wrocławiu (1947-1948), następnie we Wronkach (1948-1949), a od 1949 roku w Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Panewnikach. Przez pewien czas prowadził wykłady z prawa kanonicznego również w Wyższym Seminarium Duchownym prowincji wrocławskiej w Kłodzku. W latach 1950-1956, 1962-1968 i 1974-1977 pełnił urząd definitora prowincjalnego, a w latach 1956-1959 urząd gwardiana w Panewnikach. W latach 1956-1968 pełnił funkcję prefekta studiów. Przez długie lata w panewnickiej parafii Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP był kierownikiem i dyrygentem chóru parafialnego św. Grzegorza. Zmarł 16 marca 1993 w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach-Ligocie. Spoczął w kwaterze franciszkanów na cmentarzu panewnickim w Ligocie.

Bibliografia

[1] (dostęp: 3.08.2016).