Gabor Franciszek

Z e-ncyklopedia

Gabor Franciszek OFM (1878-1964), imię zakonne Augustyn, prowincjał

Gabor Augustyn.jpg

Urodził się w 1878 roku w Suchych Łanach. Do zakonu wstąpił w Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych w Prusach. Pierwszą profesję złożył 30 sierpnia 1896, wieczystą 3 września 1899. Został wyświęcony na kapłana 21 czerwca 1904.

W 1923 roku o. Augustyn przeszedł do Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Polsce, która od 1932 roku stała się Prowincją Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych. Należał do zarządu prowincji, będąc definitorem. W latach 1923-1926 był gwardianem klasztoru w Panewnikach. Gdy z urzędu prowincjała zrezygnował o. Ludwik Kasperczyk, o. Augustyn został wybrany przez zarząd zakonu wikariuszem prowincjalnym 20 maja 1931. Natomiast w następnym roku został wybrany prowincjałem przez uczestników kapituły prowincjalnej. W latach 1938-1941 był gwardianem w klasztorze franciszkanów w Wieluniu. Po drugiej wojnie światowej przeniósł się do prowincji wrocławskiej. Zmarł w klasztorze w Górze Świętej Anny 14 grudnia 1964. Został pochowany na tamtejszym cmentarzu zakonnym.

Bibliografia

S. Janicki, Prowincjałowie Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce w latach 1923-1973, "Szkoła Seraficka. Seria Nowa", t. 1 (2008), s. 157-159.