Friedrich Mirosław

Z e-ncyklopedia

Friedrich Mirosław (1968-), proboszcz w Studzienicach

Urodził się 18 stycznia 1968 w Mysłowicach. Po studiach w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach święcenia kapłańskie przyjął 16 maja 1992. Posługę wikariacką pełnił w parafiach: Wniebowzięcia NMP w Rojcy (1992-1995), św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym (1995-1999), św. Józefa w Józefce (1999-2003), św. Jana Nepomucena w Łagiewnikach (2003-2006), Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim (2006-2009), św. Marii Magdaleny w Lubomi (2009-2012). 28 lipca 2012 został proboszczem w Studzienicach.

Bibliografia

Katalog Archidiecezji Katowickiej, Katowice 1995, s. 141 i 581; Katalog..., Katowice 2001, s. 614; Katalog..., cz. I, Katowice 2005, s. 210; Katalog..., Katowice 2007, s. 424; Schematyzm..., Katowice 2009, s. 306; www.studzienice.wiara.org.pl.