Frölich Jan Nepomucen

Z e-ncyklopedia

Frölich Jan Nepomucen (1837-1915)

Urodził się 25 lutego 1837 w Koźlu. Po studiach teologicznych we Wrocławiu przyjął święcenia kapłańskie 6 czerwca 1861. Nie jest znana jego pierwsza placówka, ale wiadomo, że od października 1862 roku był wikariuszem w Piekarach. Ok. 1865 roku został skierowany do Głogówka, a następnie do Siołkowic. 15 lipca 1870 otrzymał beneficjum proboszczowskie do parafii w Brzozowicach-Kamieniu. Jego wprowadzenie nastąpiło 26 września tego samego roku. Jako rządca wybudował nową plebanię i rozpoczął inwestycję budowlaną kościoła. Rozwinął ruch pielgrzymkowy do Piekar i na Górę św. Anny. W 1891 roku dobrowolnie zrezygnował z parafii brzozowickiej i z dniem 1 października 1891 został proboszczem w Kiełczynie (Koeltschen) przy kościele pw. Narodzenia NMP. Po kilku latach został wicedziekanem dekanatu kiełczyńskiego. Ok. 1902 roku przeszedł na emeryturę. Został komorantem przy kościele pw. św. Maurycego we Wrocławiu i pełnił jednocześnie obowiązki kapelana sióstr zakonnych. Po kilku latach, ok. 1910 roku, przeniósł się w charakterze komoranta do Świdnicy. Słabo mówił po polsku, co mogło być również powodem jego rezygnacji z parafii w Brzozowicach-Kamieniu. Jednak znamienny jest jego głos w sprawie nauki religii w języku polskim przedrukowany w „Katoliku”. Twierdził, że jako zdeklarowany Niemiec w Kamieniu zrozumiał, że dzieci mówiące po polsku powinny być uczone religii w swoim języku ojczystym. Jak twierdził, nauczyłyby się prawd wiary, ale niewiele by rozumiały. Pisał o tym, będąc już na placówce o przewadze niemieckości i zaświadczał na honor i sumienie. W sierpniu 1873 roku, w dobie kulturkampfu, został mu odebrany przez władze pruskie nadzór nad nauką religii. Ok. 1891 roku został odznaczony przez władze państwowe Orderem Czerwonego Orła 4 klasy, a będąc na emeryturze, otrzymał godność dziekana honorowego. Zmarł 22 października 1915.

Bibliografia

Schematismus 1863-1906; Handbuch 1907-1916; „Katolik” 1873, nr 34; 1886, nr 3, 55; 1891, nr 52; 1892, nr 38; Fröelich Jan (sic!) [hasło], [w:] Piekarzanie. Leksykon mieszkańców Piekar Śląskich, red. H. Gawlik, J. Grajewska-Wróbel, L. Wostal, Z. Bogacki, Piekary Śląskie 2010, s. 78; A. Matuszczyk-Kotulska, Brzozowice-Kamień. Dzieje parafii, Piekary Śląskie 2009, s. 38.