Fabiś Karol

Z e-ncyklopedia

Fabiś Karol (1883-1938), proboszcz w Bykowinie

Urodził się 9 lipca 1883 w Lipinach Śląskich, na tzw. Szybie Marcina, w rodzinie Józefa i Karoliny z d. Harry. Do szkoły ludowej uczęszczał w rodzinnej miejscowości. Po jej ukończeniu pracował jako sekretarz w Spółce SAG oraz w Urzędzie Okręgowym. W wieku 19 lat rozpoczął naukę w gimnazjum Księży Salwatorianów w Obermais w Tyrolu. Edukację kontynuował w gimnazjach: w Bytomiu i we Wrocławiu. Egzamin dojrzałości zdał w 1908 roku. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1913 we Wrocławiu.

Jego pierwszą placówką wikariuszowską była parafia św. Ap. Piotra i Pawła w Namysłowie. Następnie w tym samym charakterze pracował w parafiach: św. Michała Archanioła w Michałkowicach (19 luty 1914), Wniebowzięcia NMP w Hajdukach Wielkich (Chorzowie Batorym, od 1919 roku) i św. Katarzyny w Sławięcicach (od 1920 roku). Podczas III powstania śląskiego opuścił Sławięcice i spełniał różne funkcje duszpasterskie wśród walczących powstańców. Po podziale Górnego Śląska pozostał na stronie, która przypadła Polsce. Na przełomie 1922 i 1923 roku pełnił obowiązki wikariusza w parafiach: NSPJ w Bieruniu Nowym i św. Pawła w Nowym Bytomiu.

W 1924 roku otrzymał nominację na kuratusa w nowo utworzonej stacji duszpasterskiej w Bykowinie. Rok później, po utworzeniu tam parafii NSPJ Administrator Apostolski Polskiego Śląska ks. A. Hlond mianował go jej pierwszym proboszczem. W 1929 roku ks. Fabiś odszedł z Bykowiny i jako komorant zamieszkał najpierw na terenie parafii NSPJ w Mysłowicach, a następnie na terenie parafii Św. Ap. Filipa i Jakuba w Żorach. W 1931 roku bp S. Adamski mianował go administratorem w kuracji św. Katarzyny w Lasowicach. Mimo pogarszającego się stanu zdrowia wytrwale duszpasterzował wśród powierzonych sobie wiernych. Zmarł 15 września 1938 w Lasowicach i tam został pochowany.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Karola Fabisia; Schematismus 1917; Schematyzm (1924-1938); Nekrolog, WD, 1938, nr 9, s. 331, 336; Gwóźdź, Udział duchowieństwa, s. 183; WD 1929, nr 6, s. 54; 1930, nr 7, s. 88; Krzyżanowski, Kościół katolicki wobec mniejszości niemieckiej, s. 136; W. Musialik, W kręgu polityki i władzy, s. 148.