Anderko Michał

Z e-ncyklopedia

Anderko Michał (1972-)

Anderko3.jpg

Urodził się 3 stycznia 1972 w Siemianowicach Śląskich w rodzinie Emila, technika górnika, i Cecylii, nauczycielki. Ukończył Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Technicznych w Katowicach-Dąbrówce Małej (1992). Po maturze przez rok uczęszczał do Szkoły Muzycznej II st. im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach. W latach 1993-1995 był studentem Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W latach 1995-2001 odbył studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk abpa Damiana Zimonia 12 maja 2001.

Przez pierwsze pięć lat pracował w duszpasterstwie jako wikariusz w parafii św. Jadwigi Śląskiej i trzy lata w parafii Matki Bożej Bolesnej w Rybniku. Katechizował w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, a w latach 2002 - 2005 pełnił funkcję duszpasterza akademickiego, organizując nowy ośrodek duszpasterstwa akademickiego w budynku parafialnym parafii Matki Bożej Bolesnej. W latach 2002-2004 odbył studia podyplomowe na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kończąc je otrzymaniem stopnia licencjata teologii.

W latach 2006-2012 był wikariuszem parafii katedralnej Chrystusa Króla w Katowicach, otaczając troską duszpasterską dzieci i ich rodziny. W tym czasie prowadził także audycje w Radiu Katowice "U progu dnia" oraz pisał i odczytywał komentarze do niedzielnej Ewangelii w diecezjalnym w Radiu eM. Uczestniczył w programach "Zamyślenia" oraz "Sacrum - profanum" Regionalnego Ośrodka Telewizyjnego w Katowicach. Przez rok (2012-2013) był kapelanem sióstr boromeuszek w ich Domu Generalnym w Wiedniu, odbywając kurs języka niemieckiego. Z dniem 1 września 2013 został mianowany przez abpa Wiktora Skworca redaktorem naczelnym Radia eM i kapelanem szpitalnym w prywatnym szpitalu "Euro-Medic" w Katowicach. Od jesieni 2015 roku studiował w Niemczech. W 2016 roku otrzymał dekret na urząd wikarego w parafii św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach Śląskich. Od 16 września 2018 dekretem abpa W. Skworca pełni posługę Asystenta Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w archidiecezji katowickiej. W 2019 roku objął urząd proboszcza parafii św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu Starym i kustosza sanktuarium św. Walentego.

Bibliografia

Opracowanie własne.