Ździebło Feliks

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ździebło Feliks (1888-1927)

Urodził się 23 kwietnia 1888 w Szerokiej w rodzinie chałupnika Jana i Franciszki z d. Herrmann. Po ukończeniu szkoły ludowej uczył się w gimnazjum Księży Misjonarzy w Krakowie, gdzie w 1909 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy studia teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1913 w Krakowie.

Od początku I wojny światowej przebywał na Górnym Śląsku. W 1920 roku otrzymał zwolnienie ze ślubów zakonnych i uzyskał zgodę przełożonych zgromadzenia na przejście w szeregi kleru diecezjalnego. W tym samym roku został zatrudniony w Wydziale Szkolnym Komitetu Plebiscytowego. Początkowo był doradcą seminaryjnym w Tarnowskich Górach, a potem wykładowcą na kursach nauczycielskich w Bytomiu. Zainteresowany pracą duszpasterską na Górnym Śląsku, w listopadzie 1921 roku napisał list do delegata książęco - biskupiego ks. J. Kapicy, w którym prosił o potrzebne informacje w tej sprawie.

Od stycznia 1923 roku był wikariuszem w parafii św. Józefa w Załężu i katechetą w Państwowym Gimnazjum w Królewskiej Hucie. Kilka miesięcy później, pozostając duszpasterzem w Załężu, rozpoczął pracę katechetyczną w Miejskim Liceum Żeńskim w Katowicach. W 1923 roku zwrócił się także z oficjalną prośbą o przyjęcie do Administracji Apostolskiej Polskiego Śląska. W lutym 1924 roku ks. Ździebło przyjął z rąk ks. A. Hlonda dekret inkardynacyjny. W 1926 roku został mianowany, najpierw na krótko, administratorem w parafii św. Katarzyny w Woźnikach Śląskich, a następnie kolejno: substytutem w parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Wełnowcu i lokalistą w parafii św. Katarzyny w Lasowicach. Zmarł 4 czerwca 1927 w Lasowicach i tam został pochowany.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Feliksa Ździebło; Schematyzm 1924-1927; WD 1927, nr 6, s. 41; O narodowe oblicze katolickiego życia kościelnego na Górnym Śląsku. Polska-Stolica Apostolska-Niemcy 1919-1922, Kraków 2003, s. 33; H. L. Białeccy, Tyś kapłanem na wieki. Księża Szeroczanie, Jastrzębie Zdrój-Szeroka 2011, s. 24-25.