Pietrzyk Tadeusz

Z e-ncyklopedia

Pietrzyk Tadeusz (1945-), proboszcz parafii św. Floriana Chorzowie

Pietrzyk tadeusz1.jpg

Urodził się 12 sierpnia 1945 w Zarzeczu, powiat cieszyński. Po ukończeniu szkoły podstawowej wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego im. św. Jacka w Katowicach. Po zlikwidowaniu szkoły przez ówczesne władze, kończył szkołę średnią w Liceum Ogólnokształcącym w Pszczynie. W 1965 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 30 marca 1972 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla z rąk bpa Herberta Bednorza; mgr, licencjat z teologii, kanonik honorowy. Był wikarym w parafiach: MB Częstochowskiej w Wilchwach (1972-1975), św. Wawrzyńca w Chorzowie (1975-1978), św. Antoniego w Rybniku (1978-1981) i MB Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach (1981-1985). Równocześnie był kapelanem więziennym w Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach oraz duszpasterzem nauczycieli dekanatu tarnogórskiego.

Zainicjował powstanie oddziału Klubu Inteligencji Katolickiej w Rybniku a potem Tarnowskich Górach. Już jako proboszcz w Chorzowie od grudnia 1987 roku został (bez dekretu) kapelanem KIK. W 1984 roku objął funkcję kierownika Studium Katechetycznego w Tarnowskich Górach. Podjął też ścisłą współpracę z tygodnikiem "Niedziela" w Częstochowie. W różnych pismach katolickich, głównie w "Gościu Niedzielnym" i "Niedzieli", opublikował ponad 600 artykułów.

30 czerwca 1985 objął urząd proboszcza parafii św. Floriana w Chorzowie. Przeprowadził nową aranżację wystroju kościoła w oparciu o projekt architektoniczny prof. Adama Lisika. Autorem elementów rzeźbiarskich (krzyż i tabernakulum, ołtarz i ambona, figura św. Floriana) jest chorzowski artysta-rzeźbiarz Gerard Grzywaczyk. 4 maja 1993 abp Damian Zimoń konsekrował nowy ołtarz z brązu.

Kościół w Chorzowie pw. św. Floriana ma swoją specyfikę. Jest jedną z nielicznych parafii na Śląsku poświęconą patronowi hutników, metalowców i strażaków. Ponadto święty Florian jest jednym z patronów archidiecezji katowickiej. W 1986 roku, po konsultacjach z ówczesnym kanclerzem kurii diecezjalnej Wiktorem Skworcem, ks. T. Pietrzyk podjął pierwsze kroki zmierzające do sprowadzenia do Chorzowa relikwii świętego Floriana. Ówczesny dziekan, ks. Henryk Markwica podsunął mu pomysł wspólnej petycji władz miasta i księży do Stolicy Apostolskiej z prośbą o wyrażenie zgody, by patronem miasta został święty Florian. W lipcu 1993 roku święty Florian został przez Stolicę Apostolską ogłoszony patronem Chorzowa. Jego relikwie trafiły do Chorzowa i tak 4 maja 1994 w kościele parafialnym złożono relikwie św. Floriana Męczennika. Od 2001 roku kościół stanowi sanktuarium diecezjalne.

W okresie proboszczowania pełnił funkcję duszpasterza hutników archidiecezji katowickiej. W latach 1987 - 1994 był wicedziekanem dekanatu chorzowskiego. Był pierwszym kapelanem powstałego Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Archidiecezji Katowickiej w latach 1991 - 2006. W okresie przemian ustrojowych śledził rozwój sekt w Polsce. Jest autorem pierwszych w tym okresie opracowań dot. świadków Jehowy.

Przez wiele lat ks. Pietrzyk prowadził w internecie blog pod nazwą: notes-ks-pietrzyka.pl

Ks. Tadeusz Pietrzyk pozostawał na urzędzie proboszcza w Chorzowie przez 25 lat, do przejścia na emeryturę 31 lipca 2010. Wtedy zamieszkał w Domu św. Józefa w Katowicach.

Jest autorem:

  • Notes parocha. [T.] 1-5, Katowice 2015-2018, Wydawnictwo EMMANUEL
  • Świadkowie Jehowy - kim są?, Wrocław 1991
  • Jacek Kurek, Tadeusz Pietrzyk, Święty Florian patron Chorzowa, Chorzów 2004
  • Św. Piotr Damiani, Katowice 2018
  • Początki Kościoła Latynosów XV-XVI wiek, Katowice 2019

Bibliografia

Na podstawie źródeł własnych autora; A. Przewłoka, Kluby Inteligencji Katolickiej w województwie katowickim 1956-1989, Katowice 2016, s. 115, 181, 183 i nn.