Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Wilchwach

Z e-ncyklopedia
Wilchwy 1.jpg
Wilchwy 2.jpg

Historia

Najwcześniejsza źródłowa wzmianka o Wilchwach pochodzi z około 1300 roku. Ich macierzystą parafią była parafia w Wodzisławiu Śląskim, gdyż Wilchwy stanowiły dzielnicę Wodzisławia Śląskiego. Jednak z racji ciągłego rozwoju i przybywającej liczby mieszkańców, a także znacznej odległości od kościoła w Wodzisławiu, postanowiono utworzyć odrębną parafię w Wilchwach.

Kaplica i kościół z 1953 roku

1 października 1951 bp Stanisław Adamski erygował publiczną kaplicę w sali u Blazego, którą wydzierżawiono specjalnie na ten cel. Kaplica miała gromadzić wiernych do czasu wybudowania kościoła. Nad postępem i pracami budowlanymi miał czuwać ks. Wilhelm Imiołczyk, który od 27 grudnia 1951 był wikariuszem w Wodzisławiu Śląskim. Jemu to zlecono ten szczególny obowiązek. Ks. Imiołczyk zamieszkał w Wilchwach we wrześniu 1952 roku. Prowadził tam pracę duszpasterską z codzienną Mszą św. i rozpoczął zleconą mu budowę probostwa. Tymczasowy kościół urządzony na poddaszu probostwa poświęcono 22 listopada 1953.

Kuracja w Wilchwach została ustanowiona 9 marca 1958. Z czasem jednak przejściowa siedziba kościoła, na skutek szkód górniczych uległa zniszczeniu i trzeba było pomyśleć o nowym lokum. Po długich staraniach otrzymano zezwolenie na budowę nowego kościoła i probostwa.

Nowy kościół z 1985 roku i jego wystrój

Od marca 1967 roku nabożeństwa odprawiano ponownie w sali u Blazego. Nowy kościół poświęcił 8 grudnia 1968 biskup katowicki Herbert Bednorz. Oprócz kościoła wybudowano także probostwo. W latach 1982-1984 rozbudowano kościół wraz z salkami katechetycznymi i dolnym kościołem pw. św. Kazimierza Królewicza. Konsekracji dokonał 12 października 1985 bp Damian Zimoń. Projektantem i konstruktorem był inż. Franciszek Klimek z Katowic, a wystrój kościoła zaprojektował miejscowy proboszcz ks. Bolesław Kopiec.

W 1999 roku, w związku z naprawami szkód górniczych przeprowadzono generalny remont i zmieniono kształt dachu kościoła. Nowy wystrój wnętrza zaprojektował ks. Mirosław Czeglik. W 2000 roku założono witraże. 4 września 1991 bp Damian Zimoń erygował parafię w Wilchwach.

Proboszczowie

Bibliografia

Dekret erekcyjny kuracji pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Wilchwach, WD 1958, nr 3, s. 60; J. Dudała, Była kopalnia, jest uczelnia. Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Wilchwach, GN 2006, nr 34, (dodatek katowicki), s. 14-15.