Tusker Wilhelm

Z e-ncyklopedia

Tusker Wilhelm (1835-1924), proboszcz w Mszanie

Tusker W2.jpg

Urodził się 20 stycznia 1835 w Starej Wsi pod Raciborzem w rodzinie ubogiego tkacza Franciszka i Magdaleny z d. Kloesel. Do szkoły ludowej uczęszczał w Starej Wsi. Następnie uczył się w gimnazjum w Raciborzu. Ze względu na ubóstwo rodziców groziło mu przerwanie nauki. Jednak dzięki materialnemu wsparciu życzliwych ludzi mógł kontynuować edukację. Egzamin dojrzałości zdał w 1858 roku. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 6 lipca 1862 we Wrocławiu z rąk bpa H. Förstera.

Jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: NSPJ w Zdziechowicach (1862), Wniebowzięcia NMP w Zębowicach (3 czerwca 1863), Narodzenia NMP w Żyglinie (9 lutego 1864), Wszystkich Świętych w Benkowicach (15 listopada 1864), św. Michała Archanioła w Krzyżowicach (26 lipca 1865), św. Jakuba w Skorogoszczy (3 października 1865), św. Marcina w Strzelcach (3 lipca 1866), Niepokalanego Poczęcia NMP w Kowalowicach, św. Jakuba w Prężynie i Trójcy Przenajświętszej w Korfantowie. Następnie pełnił obowiązki nauczyciela domowego w Ciesznie. Od 1871 roku, przez dwanaście lat, był wikariuszem w parafii Wniebowzięcia NMP w Białej. W 1884 roku zdał egzamin proboszczowski.

Rząd pruski dwukrotnie zabronił mu udzielania nauki religii w szkole, ponieważ ks. Tusker odmówił katechizowania w języku niemieckim. Jego pismo wysłane w tej sprawie do Rejencji Opolskiej, zostało odczytane przez ministra kultu na posiedzeniu sejmu w Berlinie. Prezentacja pisma miała być ilustracją różnic dotyczących kwestii nauczania religii, a występujących w relacjach Kościoła katolickiego i rządu pruskiego. 22 sierpnia 1883 ks. Tusker został przeniesiony jako wikariusz do parafii św. Marcina w Strzeleczkach. W 1885 roku otrzymał nominację na administratora, a 2 sierpnia 1886 na proboszcza w parafii św. Jerzego w Mszanie. W krótkim czasie odrestaurował miejscowy drewniany kościół oraz zabudowania parafialne. Postarał się także o wybudowanie w Mszanie nowego kościoła w stylu neogotyckim. W kwietniu 1898 roku poświęcił go kard. G. Kopp. W 1912 roku został mianowany dziekanem honorowym.

Ks. Tusker był znanym miłośnikiem literatury. Obok zagadnień teologicznych pasjonował się filologią i matematyką. Ponieważ sam doświadczył ubóstwa, do końca życia pomagał będącym w potrzebie. Dowodem tego było m.in. ufundowanie stypendium dla uczniów raciborskiego gimnazjum, którzy pragnęli poświęcić swe życie służbie Bogu i ludziom w kapłaństwie. Ks. Wilhelm Tusker zmarł 6 stycznia 1924 w Mszanie. Został pochowany obok kościoła parafialnego pw. św. Jerzego w Mszanie.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Wilhelma Tuskera; Schematyzm 1924; Schematismus 1912; Nalepa, Zmarli kapłani Kościoła katowickiego, t. 1, cz. 1, s. 4.