Turula Adam

Z e-ncyklopedia

Turula Adam (1964-), dziennikarz i publicysta

Turula Adam.jpg

Urodził się 2 lipca 1964 w Cieszynie. Jest absolwentem wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku historia. Studia ukończone zostały w 1988 roku obroną pracy magisterskiej.

W latach 1981-1990 był współtwórcą i liderem Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy Diecezji Katowickiej. W latach 1983-1985 rozpoczął niezależną działalność dziennikarska i wydawniczą w ramach Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego - KIHAM) ruchu harcerskiego i duszpasterstwa harcerskiego. Jest twórcą katowickiego miesięcznika "Harcerski Krzyż" – pisma Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy Diecezji Katowickiej.

W latach 1985 –1990 był redaktorem, a od 1988 roku do 1990 roku sekretarzem redakcji, miesięcznika "Czuwajmy" – pisma Krajowego Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy, wydawanego przez Wydział Duszpasterski Krakowskiej Kurii Metropolitalnej. W latach 1987-1989 był nieetatowym współpracownikiem tygodnika Gość Niedzielny.

W sierpniu 1988 roku uczestniczył w studenckiej grupie wspierającej działalnością redakcyjno-wydawniczą górników strajkujących kopalń. W latach 1988-1989 był współredaktorem pisma podziemnej Solidarności "Kurier Katowicki" oraz pisma NZS KONTRA. W 1989 roku wszedł do grupy założycielskiej Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, jako członek pierwszych władz Związku. W latach 1989-1990 został szefem biura prasowego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

Od 1 lutego 1993 do 31 stycznia 2005 pracował w TVP S.A. Oddział Katowice jako stały współpracownik redakcji programów informacyjnych specjalizując się w tematyce historycznej, samorządowej, religijnej i wojskowej;

W kadencji wrzesień 1999 - czerwiec 2003 rok był członkiem Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej przy abp. Damianie Zimoniu Metropolicie Katowickim. Od 2000 roku – twórca i właściciel Studia „Arka Górnośląska” realizującego filmy dokumentalne dla potrzeb poza antenowych , m.in. edukacyjne na potrzeby katowickiego Oddziału IPN.

Przez rok 2000/2001 prowadził program publicystyczny w Radio „Plus-Katowice”. W 2002 roku – w wyniku auto-lustracji, katowicki Oddział IPN przyznał mu status pokrzywdzonego i udostępnił dotyczące go dokumenty sporządzone przez PRL-owską Służbę Bezpieczeństwa (Wydział III, SOS "Ministrant”, zbiór 300 stron dokumentów). W okresie od stycznia 2005 roku do września 2006 roku był Redaktorem ds. programów misyjnych w TVP , Oddział Katowice.

Nagrody

kwiecień 2006 rok – „Nagroda dla Programu TV” na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Katolickich w Niepokalanowie za „Ewangelię na dachach” – program nad którym sprawował opiekę redakcyjną ;

czerwiec 2006 rok – II Nagroda na ogólnopolskim przeglądzie twórczości telewizyjnej PIK w Łodzi za „Śląsk jest piękny” – program nad którym sprawował opiekę redakcyjną.

Brązowy Medal Strażnika Miejsc Pamięci Narodowej przyznany przez przewodniczącego Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci i Męczeństwa – Stanisława Broniewskiego „ORSZĘ” – w 1997 roku.

"Mały Feniks" - nagroda za promowanie w mediach książki katolickiej przyznana przez ogólnopolskie Stowarzyszenie Wydawców Katolickich (2003)

Bibliografia

P. Zieliński, Duszpasterstwo harcerzy w diecezji katowickiej w latach 1981-1989, Katowice 2009, pr mgr, Biblioteka WTL US Katowice.