Tręblowicz Franciszek

Z e-ncyklopedia

Tręblowicz (Trąblowic) Franciszek Józef (+ 1724)

Pochodził z Pszczyny. W 1696 roku był prebendarzem przy kościele parafialnym w Pszczynie. W lipcu 1697 roku ks. Tręblowicz mianowany został proboszczem w Łące, zachowując nadal prebendę w Pszczynie. W metrykach kościelnych nazwisko jego figuruje od 1699 roku. Przyjmuje się, że zmarł w 1724 roku w Łące i tu też został pochowany.

Bibliografia

Szkice monograficzne z dziejów Łąki - praca zbiorowa, Łąka 2002, s. 90.