Tomaszny Antoni

Z e-ncyklopedia

Tomaszny (Tomasny, Thomasny, Tomasin) Antoni Franciszek (1689-1749), proboszcz w Rybniku

Urodził się w 1689 roku w Wodzisławiu. Studia teologiczne odbył w Ołomuńcu, gdzie zdobył stopień doktora filozofii i magistra nauk wyzwolonych. Do 1715 roku był wikarym w Rybniku, zapisał się do księgi Bractwa Najświętszego Sakramentu Ołtarza w Jankowicach jako Antonius Franciscus Thomaski. W 1716 roku objął probostwo w Krzyżanowicach, gdzie został aż do roku 1735. W 1735 roku powrócił do Rybnika, by objąć urząd proboszcza parafii.

Przypisuje się mu wprowadzenie nowego odpustu w parafii rybnickiej w trzecią niedzielę września – w dzień Matki Bożej Bolesnej. Dotychczas jako odpust obchodzono dedykację kościoła NMP w pierwszą niedzielę po dniu św. Bartłomieja (po 24 sierpnia). Przyczyny wprowadzenia tego odpustu są nieznane, choć boczny ołtarz Matki Bożej Bolesnej stał w kościele już w XVII w. Nowy odpust na tyle przyćmił dawny, iż to wezwanie – Matki Bożej Bolesnej – przeszło również na nowy kościół zbudowany w 1801 roku. Ks. Tomaszny zmarł w 1749 roku.

Bibliografia

Schematismus 1748, s. 28; L. Musioł, Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku – monografia historyczna, mps 1963.