Tomasiak Kazimierz

Z e-ncyklopedia

Tomasiak Kazimierz (1982-)

Urodził się 27 maaja 1982 w Zielinie, woj. opolskie. Pochodzi z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Rudach. W 2008 roku ukończył studia filozoficzno – teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu i uzyskał tytuł mgra teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 10 maja 2008 z rąk bpa Gerarda Kusza w Gliwicach. Jako neoprezbiter został skierowany przez bpa Jana Wieczorka do parafii pw. Chrystusa Króla w Świerklańcu, gdzie pracował przez pięć lat (od 18 sierpnia 2008 - 22 sierpnia 2013). Był katechetą w Gimnazjum im. Jana Pawła II, Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świerklańcu i Niepublicznym Przedszkolu Aladyn w Świerklańcu. W dekanacie żyglińskim odpowiedzialny był za Oazę Domowego Kościoła i Liturgiczną Służbę Ołtarza. W parafii był opiekunem m.in. Odnowy w Duchu Świętym ,,W Drodze”. Od 23 sierpnia 2013 pracuje w parafii Znalezienia Krzyża Świętego i Św. Katarzyny w Rusinowicach oraz posługuje w miejscowym Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pw. św. Rafała Archanioła. Jest także katechetą w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rusinowicach. W dekanacie sadowskim pełni funkcję duszpasterza młodzieży. W 2014 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu „Zarządzanie organizacjami” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Bibliografia

za: [1]