Teska Jan

Z e-ncyklopedia

Teska Jan (1938-), proboszcz w Chałupkach

Urodził się 11 grudnia 1938 w Jarocinie (archidiecezja poznańska; obecnie diecezja kaliska). Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1962 w Katowicach. Posługę wikariacką pełnił m.in. w parafiach: Matki Bożej Wszechpośredniczki Łask i św. Antoniego z Padwy w Jedłowniku (1968-1971), Wniebowzięcia NMP w Biertułtowach (1971-1975), Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Szopienicach (1975-1977). W latach 1987-1988 pozostawał administratorem parafii Narodzenia NMP w Chałupkach, a następnie został jej proboszczem. W 2004 roku przeszedł na emeryturę.

Bibliografia

Katalog Archidiecezji Katowickiej, Katowice 1995, s. 449 i 668; Katalog..., Katowice 2001, s. 722; Katalog..., cz. I, Katowice 2005, s. 359; Schematyzm..., Katowice 2009, s. 453