Tarabura Janusz

Z e-ncyklopedia

Tarabura Janusz OFM (1971-2015), imię zakonne Paschazjusz, brat zakonny

Urodził się 22 marca 1971 w Rudzie Śląskiej-Goduli w rodzinie Alojzego i Elżbiety z d. Malka. Ukończył Szkołę Podstawową w Nowym Bytomiu, a następnie Zasadniczą Szkołę Górniczą przy kopalni „Halemba”. Przez 7 lat w tejże kopalni i równocześnie w latach 1990-1993 zdobywał średnie wykształcenie w Technikum Górniczym w Bytomiu-Szombierkach. W lutym 1993 roku zgłosił się do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce jako aspirant do kapłaństwa. Został przyjęty i po zdaniu matury rozpoczął postulat w klasztorze w Chorzowie-Klimzowcu. Tam, 28 sierpnia 1993 został przyjęty do nowicjatu. Nowicjat odbył w klasztorze w Miejskiej Górce, gdzie 27 sierpnia 1994 o. prowincjał Damian Szojda przyjął od niego profesję czasową. Podjął studia filozoficzno-teologiczne we Franciszkańskim Wyższym Seminarium Duchownym w Panewnikach. W grudniu 1998 roku zrezygnował ze studiów i jako brat zakonny skierowany został do klasztoru w Bohuminie, skąd po czteromiesięcznym pobycie udał się w charakterze zakrystiana i furtiana do Starych Panewnik, a następnie w sierpniu 2000 roku jako zakrystian i furtian do klasztoru w Opolu. W międzyczasie złożył 4 lutego 1999 w kaplicy panewnickiego klasztoru na ręce ministra prowincjalnego o. Józefa Czury profesję uroczystą. Podczas pobytu w Opolu, tamtejszy biskup ustanowił go nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej. W 2001 roku został przydzielony do wspólnoty klasztoru w Rybniku, gdzie przebywał przez 6 lat pełniąc posługę najpierw zakrystiana, a od 2004 roku furtiana. Został także wybrany w 2001 roku dyskretem tego klasztoru. W roku 2007 przeniósł się do Rybnika-Zamysłowa, by zająć się gospodarstwem domowym, ogrodem i kancelarią parafialną. Zmarł 12 sierpnia 2015 w Rybniku. Pogrzeb odbył się w panewnickiej Bazylice OO. Franciszkanów. Spoczął w kwaterze franciszkanów na cmentarzu panewnickim w Ligocie.

Bibliografia

[1] (dostęp: 6.08.2016).