Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bańgowie

Z e-ncyklopedia

Historia miejscowości

Pierwsza wzmianka o osadzie Bańgów pochodzi z 1596 roku. W tym czasie wieś stanowiła własność rycerskiego rodu Mieroszewskich, po czym w 1692 roku wraz z Jakubowicami i Siemianowicami została odsprzedana niemieckiemu szlachcicowi Bogusławowi Huntrowi von Grandon. W 1768 roku Łazarz III Henckel przeniósł swoją rezydencję do pałacu w Siemianowicach, dając tym początek siemianowickiej linii Donnersmarcków. Do ich dóbr należał również Bańgów. Rozwój przemysłu w XIX wieku nie dotknął zbytnio wsi, pozwalając jej w większości zachować charakter rolniczy.

Od 1951 roku miejscowość stanowi dzielnicę Siemianowic Śląskich, którą można podzielić na dwie części: starszą z parafią Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny oraz nowszą, osiedle z parafią św. Jana Sarkandra. Pierwszą część dzielnicy w większości zamieszkuje ludność miejscowa, natomiast drugą zajmuje społeczność przybyła z różnych rejonów Polski.

Historia parafii

Status samodzielnej placówki otrzymał Bańgów 17 października 1988, a 1 stycznia 1990 erygowano parafię Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Zanim to nastąpiło, miejscowi wierni uczęszczali do parafii św. Michała Archanioła z Michałkowicach.

W 1982 roku prezydent Siemianowic wydał pozwolenie na budowę "Pawilonu Katechetycznego" projektu arch. Adriana Szendzielorza. Kamień pod budowę poświęcił papież Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Polsce w 1983 roku, natomiast konsekracji wzniesionego obiektu dokonał 7 listopada 1985 bp Damian Zimoń. Wprowadzenie zmian w projekcie domu katechetycznego uczyniło z niego w efekcie kaplicę, która stała się ośrodkiem życia parafii.

Proboszczowie

Bibliografia

Nowo erygowane parafie. Bańgów - parafia Nawiedzenia NMP, WD 1990, nr 4, s. 123; Z. Janeczek, Od Sancovic do Siemianowic. Szkice z dziejów miasta i okolic, Katowice 1993, s. 397; Katalog Archidiecezji Katowickiej 2005, cz. 2, s. 684; Strona parafii: www.sarkander.katowice.opoka.org.pl; [1], (dostęp: 9.11.2018).