Oppersdorff Ferdynand Leopold von

Z e-ncyklopedia

Hrabia Ferdynand Leopold Oppersdorff (1628-1677)

Urodził się 19 lutego 1628 w Polskich Nowokościołach. Był synem Fryderyka III hrabiego von Oppersdorff, założyciela morawskiej linii rodu. Po nim odziedziczył tytuł wolnego barona w Aich i Friedstein, a w 1651 roku otrzymał potwierdzenie stanu hrabiowskiego.

Należał do rodziny bardzo zasłużonej dla Kościoła, która wspierała i uczestniczyła w akcji rekatolicyzacji Śląska. Jego ojciec wybudował m.in. kaplicę św. Anny w Głogówku, gdzie został pochowany. W 1625 roku został mianowany przez arcyksięcia Ferdynanda Ernesta Austriackiego starostą ziemskim. Z polecenia arcyksięcia odbierał protestantom zabrane katolikom kościoły i prawa patronatu; obsadzał też wakujące miejsca katolickimi duchownymi.

Był fundatorem kościoła pw. Bożego Ciała oraz Bractwa Najświętszego Sakramentu w Jankowicach Rybnickich.

Bibliografia

T. Kocjan, Bractwo Najświętszego Sakramentu w Jankowicach Rybnickich w latach 1675-1897, Czerwionka-Leszczyny 2009, s. 37; N. Niestolik, Skarby hrabiego von Oppersdorffa, Żory 2001.