Olszowski Grzegorz

Z e-ncyklopedia

Olszowski Grzegorz (1967-), biskup pomocniczy w Katowicach

Olszowski Grzegorz.jpg

Urodził się 15 lutego 1967 w Mikołowie w rodzinie Kazimierza, inżyniera mechanika i Róży z d. Pawletko, kreślarki. W roku 1987 ukończył naukę w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Mikołowie, zdobywając tytuł technika elektromechanika oraz zdając egzamin dojrzałości. Przez dwa lata studiował na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w Gliwicach na specjalności Automatyzacja i Elektryfikacja Górnictwa. W 1989 roku został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach i rozpoczął studia teologiczne, które ukończył w 1995 roku pisząc pracę magisterską na seminarium z dogmatyki, zatytułowaną Wyznanie grzechów koniecznym warunkiem sakramentu pojednania w praktyce i nauce Kościoła.

Święcenia kapłańskie przyjął 13 maja 1995 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk abpa Damiana Zimonia. W latach 1995-1999 był wikariuszem w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku i katechetą w I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Rybniku. Jednocześnie od 1995 roku kontynuował studia podyplomowe na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w zakresie Teologii Praktycznej, finalizując je w 1998 roku zdobyciem stopnia licencjata.

1 września 1999 został mianowany sekretarzem i kapelanem Arcybiskupa Metropolity Katowickiego oraz notariuszem Kurii Metropolitalnej w Katowicach. W 2003 roku ukończył dwusemestralne Podyplomowe Studia Specjalistyczne Teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 12 czerwca 2007 otrzymał stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej na podstawie rozprawy doktorskiej: Organizacja i główne kierunki działania Referatu (Wydziału) Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Katowicach w latach 1939-1985, pisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jerzego Myszora.

1 września 2007 otrzymał urząd kanclerza Kurii Metropolitalnej w Katowicach (do 2012). We wrześniu 2007 roku został mianowany wizytatorem parafii w zakresie spraw duszpasterskich i kancelarii parafialnej, w październiku 2007 roku został powołany do Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej oraz mianowany członkiem Kolegium Konsultorów, a od grudnia 2007 roku jest członkiem Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej. W 2010 roku został zaliczony do grona kapelanów Jego Świątobliwości. W latach 2012-2014 był wikariuszem generalnym archidiecezji katowickiej oraz moderatorem kurii. Członek Komisji Głównej II Synodu Archidiecezji Katowickiej. W 2014 roku otrzymał nominację na proboszcza parafii św. Antoniego w Rybniku.

Od 1 stycznia 2018 był dziekanem dekanatu Rybnik.

13 czerwca 2018 została ogłoszona jego nominacja na biskupa pomocniczego archidiecezji katowickiej. Papież Franciszek przydzielił mu stolicę tytularną Roga.

Święcenia biskupie przyjął 12 września 2018 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Głównym konsekratorem był metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, a współkonsekratorami byli: abp senior Damian Zimoń i nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio. Jako biskupie zawołanie wybrał słowa z Listu do Filipian: Ku chwale Boga Ojca.

Publikacje

  • W służbie duszpasterstwu. Referat duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Katowicach w latach 1939-1985, Katowice 2008.
  • Duszpasterska troska o rodziny w diecezji katowickiej, [w:] W służbie rodzinie. 50-lecie Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Katowickiej, E. Porada, M. Wandrasz (red.), Katowice 2008, s. 13-31.
  • Herbert Bednorz – organizator i kierownik referatu duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Katowicach, [w:] Biskup Herbert Bednorz – życie i posługa czwartego biskupa katowickiego. W setną rocznice urodzin biskupa Herberta Bednorza (1908-2008), I. Celary (red.), Katowice-Piekary Śląskie 2008, s. 77-94.
  • Powołanie i działalność referatu duszpasterskiego w katowickiej kurii do 1985 roku, WA(Kat.) 76 (2008), nr 5, poz. 53, s. 262-270.
  • Program duszpasterski biskupa Arkadiusza Lisieckiego i jego realizacja, [w:] „Aby wszyscy byli jedno – Damit alle Eis sein”. W osiemdziesiątą rocznicę śmierci Biskupa Katowickiego Arkadiusza Lisieckiego, red. I. Celary, Katowice 2010, s. 23-36.
  • Bibliografia Księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia Metropolity Katowickiego od objęcia urzędu biskupa katowickiego do końca 2009 roku, [w:] Praedicamus Christum crucifixum. Słowo Boże w liturgii Kościoła. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi Metropolicie Katowickiemu w 25. rocznicę święceń biskupich, red. A. Żądło, Katowice 2010, s. 8-95.
  • Działalność duszpastersko-liturgiczna Księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia, [w:] Praedicamus Christum crucifixum. Słowo Boże w liturgii Kościoła. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi Metropolicie Katowickiemu w 25. rocznicę święceń biskupich, red. A Żądło, Katowice 2010, s. 96-104.
  • Ks. August Hlond – program duszpasterski dla nowej diecezji, [w:] Biskup August Hlond i jego diecezja, red. J. Myszor, Katowice 2013, s. 37-47.

Bibliografia

Informacje przekazane przez ks. Grzegorza Olszowskiego.