Kubis Józef

Z e-ncyklopedia

Kubis Józef (1867-1942), proboszcz w Załężu

Kubisjozef11.jpg

Urodził się 15 lipca 1867 w Kujakowicach Dolnych k. Kluczborka. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1891 z rąk kard. G. Koppa. Pracował w duszpasterstwie w charakterze wikariusza w parafii św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym (1891 - 1895) i w Opolu (1895 - 1900). Następnie, aż do śmierci, był proboszczem załęskiej parafii. Od 15 czerwca 1916 był dziekanem dekanatu mysłowickiego, od 8 maja 1920 kuratorem biskupiego konwiktu w Bytomiu. W 1923 roku wraz z powstaniem dekanatu katowickiego przestał pełnić funkcję dziekana dekanatu mysłowickiego, zostając pierwszym dziekanem katowickim.

W latach 1922 - 1925 był członkiem Rady Konsultorów Administracji Apostolskiej Górnego Śląska. Po powstaniu diecezji katowickiej został członkiem jej kapituły katedralnej. W 1931 roku został prałatem domowym Jego Świątobliwości. W latach 1934 - 1935 był administratorem parafii św. Jana i Pawła w Dębie. W diecezji katowickiej był komisarzem biskupim północnego komisariatu (dekanaty Katowice, Piekary, Tarnowskie Góry i Lubliniec), członkiem consilii administrationis w kurii biskupiej i komisji technicznej budowy katedry. Pełnił funkcję prezesa diecezjalnego Towarzystwa Czeladników. Został odznaczony Krzyżem Rycerskim i Komandorskim Rycerzy Bożego Grobu. Na jego prośbę, skierowaną 13 kwietnia 1942 do kurii, mianowany został wikariuszem substytutem parafii załęskiej dotychczasowy wikariusz ks. Łukasz Globisz. Ks. Kubis udał się na leczenie do uzdrowiska w Głuchołazach, gdzie zmarł 1 listopada 1942. Jego pogrzeb odbył się 5 listopada 1942 na cmentarzu parafialnym w Załężu.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Józefa Kubisa; WD 1927, nr 2, s. 13; 1927, nr 11, s. 73; 1931, nr 3, s. 34; 1931, nr 10, s. 122; 1932, nr 2, s. 19; Schematyzm (1924 - 1947); F. Maroń, Nekrolog, WD 1970, nr 8 - 9, s. 158-159; Falęcki, O narodowe oblicze, s. 118, 127; Myszor, Historia diecezji, s. 30 i nn.; Represje wobec duchowieństwa, s. 109; Krzyżanowski, Kościół katolicki wobec mniejszości niemieckiej, s. 45 i nn.; Macała, Duszpasterstwo a narodowość wiernych, s. 117; W. Musialik, W kręgu polityki i władzy, s. 36, 55.