Kołodziej Piotr

Z e-ncyklopedia

Kołodziej Piotr (1853-1931), poeta, autor sztuk teatralnych

Kolodziej Piotr1.jpg

Urodził się 15 lutego 1853 w Siemianowicach, w chłopskiej rodzinie Wojciecha i Pauliny z d. Opat. Po ukończeniu szkoły ludowej pracował jako robotnik w hucie. W 1883 roku został prezesem Związku Chrześcijańsko-Ludowego, a od 1919 roku był członkiem Towarzystwa Oświaty im. św. Jacka. Napisał 29 sztuk teatralnych, najczęściej wystawianych na Śląsku. Jego nazwisko znane było również w Poznaniu, bo tam również zapraszano go na występy. Na Śląsku jego sztuki teatralne zyskały większą sławę niż utwory Karola Miarki.

W roku 1882 wystawił swoją pierwszą teatralną sztukę, którą odegrał w Sali Schwetera w Siemianowicach Śląskich. Jej tytuł brzmiał: Bogata wdowa, obrazek wiejski ze śpiewami w dwóch aktach. Tekst tej sztuki znalazł się w pełnej wersji w czasopiśmie „Katolik”. Kolejną znaną sztuką, której autorem był Kołodziej, był Wycużnik. Wystawiono go w 1892 roku w Katowicach. Twórczość Kołodzieja była ceniona również w kręgach kościelnych. W swojej twórczości poruszał także aspekty wiary. Były również sztuki oparte na humorze, grotesce i alegorii. Jego utwory miały wydźwięk patriotyczny, mające budzić i umacniać polską świadomość narodową. Oceniał także wartość ludzkiej pracy oraz chciał aby Ślązacy wyszlachetnieli i „ukochali cnotę”. Wszystkie sztuki pisane przez Kołodzieja miały jednak wprost lub pośrednio służyć budowaniu polskiej świadomości narodowej na Śląsku.

Bardzo ciekawymi jego utworami była Walka o byt, oraz cykl Siedmiu grzechów głównych, w których to opisywał poszczególne grzechy i przedstawiał je w różnych formach. Z pism które przysłużyły się Kościołowi, Piotr Kołodziej napisał m.in. Bogu na chwałę. Duże znaczenie jego twórczość wywarła także w okresie Kulturkampfu. Najbardziej znanym utworem o tej tematyce jest Powstanie ludu górnośląskiego. Jednym z bohaterów był Wojciech Korfanty.

Kołodziej, widząc, że jego utwory cieszą się wielką popularnością, zdecydował się w 1896 roku umieścić w czasopiśmie „Katolik” tekst informujący, że będące jego autorstwem sztuki można wystawiać na scenie tylko i wyłącznie za jego zgodą.

Zmarł 14 grudnia 1931. Spoczął na Starym Cmentarzu w Siemianowicach Śląskich. W Siemianowicach jedna z ulic nosi jego imię. Imię Piotra Kołodzieja nosi także jedna z siemianowickich szkół średnich, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM w Siemianowicach Śląskich.

Bibliografia

Z. Janeczek, „Od Sancovic do Siemianowic”. Szkice z dziejów miasta i okolic, Katowice 1993, s. 91-92.