Fröelich Jan

Z e-ncyklopedia

Fröelich Jan (1837-1915), proboszcz w Kamieniu

Urodził się 25 lutego 1837 w Koźlu. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 lipca 1861. Od października 1862 roku był wikariuszem w Piekarach. Miał trudności z posługiwaniem się językiem polskim. 26 września 1870 został instalowany na stanowisku proboszcza w Kamieniu. W czasie jego posługi zbudowano nową plebanię i rozpoczęto budowę kościoła. Rozwinął ruch pielgrzymkowy do Piekar i na Górę św. Anny. 1 października 1891 dobrowolnie zrezygnował z probostwa i przeniósł się na Dolny Śląsk obejmując tam małą parafię w miejscowości Koeltschen (Kielczyn). Tam zmarł 22 października 1915.

Bibliografia

Fröelich Jan (hasło), [w:] Piekarzanie. Leksykon mieszkańców Piekar Śląskich, red. H. Gawlik, J. Grajewska-Wróbel, L. Wostal, Z. Bogacki, Piekary Śląskie 2010, s. 78; A. Matuszczyk-Kotulska, Brzozowice-Kamień. Dzieje parafii, Piekary Śląskie 2009, s. 38; Schematismus 1916, s. 194.