Flassig Wilhelm

Z e-ncyklopedia

Flassig Wilhelm (1841-1908), dr, kanonik katedralny

Flassig Wilhelm.jpg

Urodził się 22 lipca 1841 w Wierzbięcicach (Oppersdorf). Święcenia kapłańskie przyjął 27 czerwca 1867. Następnie był kapelanem w Jaworzynie Śląskiej i Głuchołazach. Potem został mianowany nauczycielem religii w Prudniku. Były to dla niego trudne czasy, gdyż wśród kolegium nauczycielskiego dominował starokatolicyzm. W 1884 roku został proboszczem w Głuchołazach, skąd przełożeni powołali go w 1894 roku na urząd kanonika przy katedrze wrocławskiej. Do 1904 roku był rektorem seminarium duchownego we Wrocławiu. Zapadł na zdrowiu, zmarł w 1908 roku po długich i ciężkich cierpieniach.

Bibliografia

Gazeta Opolska, 1908