Fischer Józef

Z e-ncyklopedia

Fischer Józef (1874-1932)

Urodził się 4 lipca 1874 w Zabrzu. Studia teologiczne ukończył we Wrocławiu, uzyskując jednocześnie stopień licencjata teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1899. Jako neoprezbiter został skierowany w charakterze wikariusza do Pszczyny. 1 października 1900 otrzymał posadę wykładowcy Nowego Testamentu oraz homiletyki w Seminarium Duchownym w Widnawie. Z czasem prowadził również wykłady z patrologii oraz z historii kultury. Ok. 1910 roku obronił pracę doktorską z Pisma Świętego, którą napisał pod kierunkiem ks. prof. Josepha Sickenbergera. Po śmierci ks. dr. Leonadra Stampfla objął stanowisko dyrektora Zakładu Teologicznego i Seminarium Duchownego w Widnawie. Dodatkowo pełnił funkcję egzaminatora prosynodalnego, oficjała sądu diecezjalnego dla Zachodniego Śląska, sędziego prosynodalnego oraz inspektora szkolnego dla nauczania religii w języku niemieckim w szkołach średnich. Otrzymał godność prałata. Zmarł nagle 19 grudnia 1932. Jego pogrzeb odbył się 23 grudnia w Widnawie.

Bibliografia

Schematismus 1899-1906; Handbuch 1907-1934; Nekrolog, WD 1933, nr 2, s. 50; A. Młotek, Teologia katolicka na Uniwersytecie Wrocławskim ze szczególnym uwzględnieniem dziejów teologii moralnej, Wrocław 1998, s. 71; L. Lach-Bartlik, Ks. dr Ludwik Wrzoł – biblista i patrolog, SSHT 2010, t. 43, z. 1, s. 158.