Burczyk Henryk

Z e-ncyklopedia

Burczyk Henryk (1935-2013), proboszcz w Goczałkowicach Zdroju

Urodził się 11 listopada 1935 w Kochłowicach w rodzinie Mikołaja i Marty z d. Kwiotek. W latach 1942-1949 uczęszczał w swojej rodzinnej miejscowości do szkoły podstawowej, a potem do Liceum Ogólnokształcącego w Wirku. W roku 1952 został skierowany do brygady „Służba Polsce”. Naukę kontynuował potem w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Chorzowie, gdzie zdał w 1954 roku egzamin dojrzałości. Studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1960 z rąk bpa Herberta Bednorza. Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: NSPJ w Rogowie (1960-1963), św. Jana Nepomucena w Łagiewnikach Śląskich (1963-1967), św. Marii Magdaleny w Bielszowicach (1967-1970), św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach Śląskich (1970-1975) i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Suszcu (1975-1976). Następnie był rektorem kościoła św. Anny w Tarnowskich Górach (13.08.1976 - 29.08.1980). 30 sierpnia 1980 roku został mianowany proboszczem w parafii św. Jerzego w Goczałkowicach Zdroju. Pełnił również funkcję kapelana szpitala i sanatorium; troszczył się o ośrodek dla grup rekolekcyjnych Dzieci Maryi w pomieszczeniach domu katechetycznego. Na emeryturę przeszedł w 2002 roku. Zamieszkał w Goczałkowicach i nadal angażował się w duszpasterstwo. Zmarł 24 września 2013 w Pszczynie. Spoczął na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Bibliografia

D. Bednarski, 100-lecie kościoła św. Jerzego w Goczałkowicach, Goczałkowice 2010, s. 27; H. Jeziorski, Tarnogórski kościół św. Anny, Tarnowskie Góry 2009, s. 91-94; [1] [18.04.2013].