Apostolstwo Chorych - miesięcznik

Z e-ncyklopedia
Ap chorych.jpg

Stowarzyszenie Apostolstwa Chorych w latach 1930-1939 wydawało we Lwowie miesięcznik pt. „Apostolstwo Chorych”. Pierwszy powojenny numer zredagowny przez ks. Michała Rękasa ukazał się w maju 1946 roku. W 1972 roku Urząd Kontroli Prasy po długich staraniach drugiego sekretarza ks. dr. Jana Szurleja zezwolił na druk 25 tys. egzemplarzy, w roku 1977 – 27 tys., zaś w 1979 roku – 30 tys. egzemplarzy. Nakład od 20 lat wciąż utrzymuje się na poziomie 50 tys. egzemplarzy.

Miesięcznik rozchodzi się w całym nakładzie, dociera do wszystkich polskich diecezji, a także poza granice naszego kraju. Prenumeratorów indywidualnych jest ok. 13000, natomiast w prenumeracie zbiorowej rozprowadzonych jest ponad 35 tys. egz. Prenumeratorami są parafie, domy starców, domy dla chronicznie chorych, hospicja, domy pomocy społecznej, sanatoria, osoby związane z wolontariatem, zespoły charytatywne, nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, kapelani szpitalni. Kontakt z chorymi i sympatykami Stowarzyszenia odbywa się nie tylko poprzez miesięcznik, ale również listownie, za pomocą internetu i telefonicznie.

Redaktorzy Naczelni

Redaktorzy

Krajowy Duszpasterz Apostolstwa Chorych jest równocześnie redaktorem naczelnym czasopisma.

Bibliografia

M. Kunowska-Poręba, Apostolstwo Chorych, Encyklopedia Katolicka, t. 1, Lublin 1973, k. 829.