Szurlej Jan

Z e-ncyklopedia

Szurlej Jan (1914-1982), redaktor, duszpasterz chorych

Szurlej Jan.jpg

Urodził się 15 października 1914 w Słobodzie Konkolnickiej (powiat Rohatyn). Wykształcenie średnie otrzymał w latach 1927–1935 w VI Gimnazjum Klasycznym im. St. Staszica we Lwowie. Studia teologiczne rozpoczął w 1935 roku na Uniwersytecie Jana Kazimierza i kontynuował do rozwiązania przez władze sowieckie wydziału teologicznego we wrześniu 1939 roku. Razem z dwoma innymi klerykami przyjął potajemnie 29 czerwca 1940 święcenia kapłańskie z rąk bpa E. Baziaka w kaplicy św. Józefa w katedrze obrządku łacińskiego we Lwowie. W międzyczasie terytorium archidiecezji znalazło się pod niemiecką okupacją. Wtedy po święceniach pracował w duszpasterstwie w warunkach okupacji jako wikariusz od września 1940 roku do grudnia 1943 roku w Konkolnikach, potem do 1946 roku we Lwowie. Tu był kapelanem od lutego do grudnia 1944 roku u sióstr karmelitanek i od stycznia do grudnia 1945 roku sióstr felicjanek. Od stycznia do kwietnia 1946 roku był wikariuszem w kościele św. Anny (przy ul. Gródeckiej). Równocześnie od 1943 roku do 1945 roku był kapelanem szpitala. W czasie pracy duszpasterskiej, szczególnie w Konkolnikach, współpracował z AK gdzie organizował samoobronę parafian przed napadami bojówek UPA. W lipcu 1946 roku wyjechał ze Lwowa.

Po przybyciu do Katowic zgłosił się do duszpasterstwa tej diecezji. W tym samym roku został od 12 października w Katowicach kapelanem szpitala nr 4 przy ul. Francuskiej i katechetą w męskiej szkole zawodowej. W szkole pracował do 1949 roku, a w szpitalu do 1958 roku. W latach 1960–1977 wykładał teologię moralną w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Jako wykładowca szczególnie imponował klerykom swoją wiedzą, prawością i skromnością. Ilustracją ostatniej jest fragment listu księdza z 13 lutego 1971 do biskupa Mariana Rechowicza: ...przy tej okazji bardzo proszę uprzejmie księdza biskupa, aby raczył mnie nie tytułować kanonikiem, dyrektorem czy doktorem. Sufficit Sacerdos. I proszę darować mi tę prośbę. Po śmierci ks. dr. M. Rękasa, z mandatu Prymasa Polski od maja 1964 roku został Sekretarzem Krajowej Centrali Apostolstwa Chorych w Polsce mającej swoją siedzibę w Katowicach. Funkcję tę pełnił do swojej śmierci. Zmarł nagle 30 grudnia 1982 w drodze na Mszę św. w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Spoczął pierwotnie na cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach. Później trumna została przeniesiona do grobowca rodzinnego na cmentarzu w Kłodzku.

Bibliografia

J. Krętosz, Duchowieństwo Archidiecezji Lwowskiej na terenie Diecezji Katowickiej po 1945 r., SSHT 2004, t. 37, z. 2, s. 203-219; J. Żurek, Ruch "księży patriotów" w województwie katowickim w latach 1949-1956, Warszawa-Katowice 2009, s. 150; J. Mandziuk, Szurlej Jan Kanty (hasło), [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. J. Pater, Katowice 1996, s. 421-422; J. Mandziuk, Szurlej Jan (hasło), [w:] SPTK, t. 8, Warszawa 1995, s. 568-569.