Aleksa Henryk

Z e-ncyklopedia

Aleksa Henryk (1956-), proboszcz w Chorzowie Batorym i w Woli

AleksaHenryk.jpg

Urodził się 30 lipca 1956 w Halembie. W 1976 roku, po ukończeniu Technikum Górniczego w Chorzowie Batorym, wstąpił do wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia diakonatu przyjął z rąk bp. Herberta Bednorza w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, tam też 31 marca 1983 przyjął święcenia kapłańskie.

Po święceniach pracował jako wikariusz w kilku parafiach:

W l. 1998-2010 był proboszczem w parafii Wniebowzięcia NMP w Chorzowie Batorym. Od września 2010 roku pozostawał na urzędzie proboszcza parafii św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli. Z dniem 31 lipca 2021 przeszedł na kapłańską emeryturę.

Bibliografia

Opracowanie własne, JM; [1] (dostęp: 2.06.2021)