Tyrawa Jan

Z e-ncyklopedia

Tyrawa Jan (1948-), biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej i biskup diecezjalny diecezji bydgoskiej

Urodził się 4 listopada 1948 w Kuźnicach Świdnickich, w rodzinie robotniczej. Studiował w WSD we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 1973 z rąk kard. Bolesława Kominka . Po święceniach kontynuował naukę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ten etap studiów zwieńczył doktoratem (teologia dogmatyczna). Przez rok przebywał również na stypendium naukowym w Paderborn (RFN). W czasie swojej służby Kościołowi był m.in.: wikariuszem parafii św. Stanisława w Świdnicy, ojcem duchownym w MWSD we Wrocławiu, wykładowcą teologii dogmatycznej, proboszczem parafii Bożego Ciała we Wrocławiu.

29 września 1988 papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej ze stolicą tytularną Nova Sinna. Święcenia biskupie przyjął z rąk kard. Henryka Gulbinowicza 5 listopada tegoż roku. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa: Crux ave spes unica (Witaj Krzyżu, jedyna nadziejo). Od 1989 roku był wikariuszem generalnym archidiecezji wrocławskiej. Przez kilka miesięcy 2001 roku pełnił funkcję najpierw administratora, a następnie proboszcza parafii Ducha Świętego we Wrocławiu. 24 lutego 2004 decyzją papieża Jana Pawła II został prekonizowany biskupem diecezjalnym nowo ustanowionej 25 marca 2004 diecezji bydgoskiej. Ingres do katedry bydgoskiej odbył 28 marca 2004. Patronami nowej diecezji bydgoskiej są: Matka Boża Pięknej Miłości i bp Michał Kozal. W 2016 roku został przyjęty do Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy obiediencji orleańskiej, gdzie objął funkcję przeora duchowego Wielkiego Przeoratu Polski. Jest autorem licznych publikacji z zakresu teologii.

W dniu 12 maja 2021 Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała, że papież Franciszek przyjął jego rezygnację z posługi biskupa bydgoskiego.

Bibliografia

P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 1965-1999, Warszawa 2000; G. Polak, Kto jest kim w Kościele, Warszawa 1996, s. 387; [1] (dostęp: 12.05.2021)