Tustanowski Franciszek

Z e-ncyklopedia

Tustanowski Franciszek (1892-1963)

Urodził się 4 października 1892 w Trybuchowcach (powiat Buczacz). Jako młody chłopak wstąpił do zgromadzenia saletynów i wyjechał na studia do Rzymu. Święcenia kapłańskie przyjął 18 grudnia 1920 w Rzymie, od 1934 roku był katechetą w szkole dla dziewcząt w Złoczowie. Po przeżyciach wojny oraz kilku okupacji wyjechał z archidiecezji i osiadł w Cieszynie, gdzie zamieszkał u bonifratrów. Od września 1945 roku był katechetą w Cieszynie w II Państwowym Gimnazjum Koedukacyjnym i od 1 września 1948 w Państwowym Gimnazjum Pedagogicznym. Po przejściu w stan spoczynku od 30 października 1950 został spowiednikiem zwyczajnym i od 22 czerwca 1951 kapelanem sióstr boromeuszek w Cieszynie. Zmarł 20 marca 1963 i spoczął na miejscowym cmentarzu.

Bibliografia

Wspomnienie pośmiertne: Ks. Tustanowski Franciszek, WD 1963, nr 3-4, s. 64 a; J. Krętosz, Duchowieństwo Archidiecezji Lwowskiej na terenie Diecezji Katowickiej po 1945 r., SSHT 2004, t. 37, z. 2, s. 203-219.