Turski Stanisław

Z e-ncyklopedia

Turski Stanisław, proboszcz w Kochłowicach

Pochodził z rodziny szlacheckiej. W latach 1660-1690 był drugim administratorem i pierwszym proboszczem parafii w Kochłowicach. Dzięki jego staraniom został konsekrowany drewniany kościółek w Kochłowicach 3 maja 1670 przez posługę pomocniczego biskupa krakowskiego Mikołaja Oborskiego. Z racji swojego pochodzenia, wybudowanie pierwszej plebanii nie stanowiło dla niego problemu. W 1690 roku zrezygnował z urzędu proboszcza.

Bibliografia

Dudała H. Clerus Decanatus Plesnensis w świetle protokołów kongregacji dekanalnych pszczyńskich z lat 1691-1756. Edycja źródłowa, red. J. Myszor, Katowice 2015, s. 246; Katalog duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego na podstawie ksiąg święceń biskupów wrocławskich 1650 1810/12, red. T. Rollauer, Wrocław 2014, s. 429-430; Szczepaniak J., Duchowieństwo diecezji krakowskiej w XVIII wieku. Studium prozopograficzne, Kraków 2010, s. 479, 583, 670, 675; Szczepaniak J., Katalog prepozytów i plebanów diec. krakowskiej z lat 1749 i 1784 oraz zawiślańskiej części diec. krakowskiej z 1776, Kraków 2010, s. 94; Szczepaniak J., Katalog parafii i duchowieństwa diecezji krakowskiej 1748, Kraków 2006, s. 110; Knosała J., Bielszowice, Kończyce, Pawłów. Historyczny Zarys, Zabrze 2005, s. 24-26; F. Strzódka, Piechaczek Jan, [w:] Lysko A. Słownik biograficzny Ziemi Pszczyńskiej, Pszczyna 1994, s. 212; Koziełek A., Kochłowice i Kłodnica, Nowa Wieś, Bykowina, Halemba oraz Stara Kuźnica, Kochłowice 1945; Knossalla J., Das Dekanat Bauthen 0/S. In seinem schlesischen Teil, Katowice 1935, s. 545 - 548; Mańka A., Kronika Kochłowic i okolicy, Bytom 1925; Schematismus des Bisthums Breslau und seines Delegatur-Bezirks für das Jahr 1887, Wrocław 1887, s. 4; Catalogus Cleri almae Dioecesis Wratislaviensis sub ditione Serenissimi et Potentissimi Borussorum Regis complectens Ecclesiam Cathedralem, Reverendissimum Vicariatus Generalis Officium, Reverendissimum Consistorium et tam in cura animarum existentes, quam alios Presbyteros et Superiores Monasteriorum, Wrocław 1828, s. 76.