Tront Walerian

Z e-ncyklopedia

Tront Walerian (1955-), proboszcz w Kozłowej Górze

Tront Walerian.jpg

Urodził się 5 maja 1955 w Turzy Śl. w rodzinie Ignacego i Genowefy z domu Kozieł. Pochodzi z parafii MB Fatimskiej w Turzy Śl. Święceń diakonatu 24 lutego 1980 w Cieszynie i kapłańskich 16 kwietnia 1981 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach udzielił mu bp Herbert Bednorz.

Był wikariuszem m.in. w parafiach: Podwyższenia Krzyża Świętego i MB Uzdrowienia Chorych na Tysiącleciu Dolnym (1989-1991), św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku (1991-1994), św. Katarzyny w Jastrzębiu Górnym (1994-1995), św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach Śląskich (1995-1998), św. Floriana w Chorzowie (1998-1999).

W 1999 roku został administratorem, a następnie proboszczem parafii MB Nieustającej Pomocy w Kozłowej Górze. Był wicedziekanem dekanatu Piekary Śląskie (2005-2010). W 2022 roku przeszedł na emeryturę.

Bibliografia

Opracowanie, ks. Jakub Kania