Tracki Alfons

Z e-ncyklopedia

Tracki Alfons (1886-1946)

Tracki alfons.jpg

Urodził się w Bliszczycach, pow. głubczycki, w rodzinie Józefa i Marii z d. Schramm. W 1911 roku stał się członkiem Stowarzyszenia Chrześcijańskiej Młodzieży Szkolnej. W 1912 roku rozpoczął nowicjat w zgromadzeniu Fratres Maristae Scholarum, w Wiedniu. W 1913 roku złożył śluby zakonne i przyjął imię Gebhard. Celem zgromadzenia było prowadzenie szkół w krajach o wysokim wskaźniku analfabetyzmu. W czasie studiów filozoficzno-teologicznych poznał Bałkany, odwiedził Czarnogórę i Albanię. W 1920 roku ukończył studia teologiczne w Bośni. Powrócił do Wrocławia, gdzie już wcześniej przeprowadziła się jego rodzina i odbył służbę wojskową. W 1922 roku powrócił do Albanii.

14 czerwca 1925 w Szkodrze abp Lazzaro Miedic udzielił mu święceń kapłańskich. Z uwagi na znajomość miejscowych języków i zwyczajów został skierowany do pracy w północnej Albanii. W swojej pracy misyjnej skoncentrował się także na dzieciach i młodzieży, organizując dla nich szkoły, oraz stowarzyszenie Viribus Unitis, prowadzące działalność kulturalną i sportową. Pochodzenie Trackiego i doskonała znajomość języka niemieckiego w czasie II wojny światowej ułatwiało mu kontakty z oficerami Wehrmachtu, okupującymi Albanię w latach 1943-1944. Dzięki tym kontaktom udało mu się uwolnić wielu Albańczyków, oskarżanych o działalność na szkodę wojsk okupacyjnych. Po przejęciu władzy przez komunistów Alfons Tracki odmówił wyjazdu z Albanii. Pracował w parafii Pulaj. Były to lata albańskich walk obronnych przeciwko komunistycznej partyzantce. Został aresztowany 25 czerwca 1946, gdy udzielał sakramentu chorych 26-letniemu Ndoc Jakovie, który został ciężko ranny w walce z partyzantami komunistycznymi i ukrywał się przed nimi w górach. Po krótkim procesie przed sądem wojskowym ks. Alfons Tracki został skazany na karę śmierci za działalność antykomunistyczną, jak odczytano jego posługę sakramentem chorych umierającemu człowiekowi. 18 lipca 1946 został rozstrzelany pod murem cmentarza w Szkodrze (alb. Shkodër). Do dziś nie wiadomo, gdzie został pochowany. 26 kwietnia 2016 papież Franciszek podpisał dekret uznający go za męczennika. Główne uroczystości beatyfikacyjne odbyły się 5 listopada 2016 w Szkodrze w Albanii.

Bibliografia

Za: Małgorzata Podkówka, Męczennik z Bliszczyc, Informator Branicki, marzec 2011 wersja internetowa na stronie: www.branice.pl; Helmut Moll, Seligsprechung zweier deutscher in Albanien ermordeter Priester (1946); Foto: [1] [dostęp:29.04.2016].