Torka Franciszek

Z e-ncyklopedia

Torka Franciszek SDB (1880-1956)

Urodził się 21 sierpnia 1880 w Szopienicach. Nowicjat salezjański odbył w Lombriasco (1904/1905). Święcenia kapłańskie przyjął 4 marca 1912 w Rio Bamba (Ekwador). Zmarł 13 lutego 1956 w Cuenca (Ekwador).

Bibliografia

M. Chmielewski, Pozaszkolna działalność misyjna salezjanów polskich w okresie rektoratu ks. Michała Rua (1888-1910), "Seminare" nr 29 (2011), s. 292.