Tomiczek Jan

Z e-ncyklopedia

Tomiczek Jan (1936-2011), proboszcz w Orzechu

Urodził się 15 grudnia 1936 w Skoczowie w rodzinie Józefa i Józefy z d. Nawratil. Kształcił się w Niższym Seminarium Duchownym św. Jacka w Katowicach, a następnie w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1962 z rąk bpa Herberta Bednorza w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Jako wikariusz pracował w parafiach: św. Stanisława biskupa i męczennika w Marklowicach (1962-1966), św. Antoniego z Padwy w Dąbrówce Małej (1966-1968), Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce (1968-1971; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), św. Wawrzyńca i św. Antoniego w Wirku (1971-1974), Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach (1974-1978; obecnie diecezja bielsko-żywiecka) oraz św. Anny w Świerklanach (1978-1981). 8 sierpnia 1981 został administratorem parafii Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej w Orzechu, a dwa miesiące później jej proboszczem (od 20 października 1981). Postarał się o budowę kościoła, który został poświęcony 18 listopada 1984 roku. Po przejściu na emeryturę, 31 sierpnia 2007, nadal mieszkał w Orzechu. Zmarł 1 marca 2011 w szpitalu w Orzepowicach. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 5 marca 2011 w parafii NMP Jasnogórskiej w Orzechu i parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Marklowicach, gdzie został pochowany na miejscowym cmentarzu.

Bibliografia

Opracowanie własne.