Tomala Karol

Z e-ncyklopedia

Tomala Karol (1941-2014), proboszcz w Puńcowie, Cieszynie i Zaborzu

Urodził się 19 kwietnia 1941 w Kaczycach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1964 roku w Katowicach. Pracował jako wikariusz w Skoczowie, Katowicach-Brynowie, Zabrzegu i Cieszynie, gdzie w połowie lat 70. XX wieku pełnił też funkcję duszpasterza akademickiego. W 1978 roku został proboszczem parafii św. Jerzego w Puńcowie, gdzie czuwał nad pracami remontowymi przy zabytkowym kościele parafialnym i przystąpił do budowy kościoła filialnego w Dzięgielowie. W latach 1983 - 1995 był proboszczem parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie, a następnie parafii Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Zaborzu. Prywatnie interesował się historią Kościoła katolickiego na Śląsku Cieszyńskim, a także dziejami świętych z tego terenu, zwłaszcza kanonizowanego w 1995 roku św. Jana Sarkandra ze Skoczowa. Opublikował na tematy historyczne wiele artykułów. Na emeryturze zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Bielsku-Białej. Zmarł 8 maja 2014.

Bibliografia

za: [1]