Tichy Katarzyna

Z e-ncyklopedia

Tichy Katarzyna SCB (1822-1886), imię zakonne Helena

Tichy Helena.jpg

Urodziła się 6 maja 1822 w Pradze. W 20. roku życia wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza. Profesję zakonną złożyła 23 kwietnia 1844. Początkowo s. Helena pełniła różne posługi: pielęgnowała chorych, prowadziła naukę robót ręcznych, pracowała w charakterze kucharki, zajmowała się nauczaniem i wychowaniem dzieci w sierocińcu, uczyła języka niemieckiego i religii.

W lutym 1849 roku przybyła do Nysy, pierwszej placówki boromeuszek na Śląsku. Zajmowała się wychowaniem osieroconych dziewcząt oraz pomocą ubogim. W 1857 roku boromeuszki na Śląsku utworzyły autonomiczne zgromadzenie, a s. Helena została jego przełożoną generalną. Pod jej kierunkiem i dzięki jej zaangażowaniu na Śląsku powstało kilkadziesiąt nowych placówek zgromadzenia. W okresie kulturkampfu dom generalny, nowicjat oraz szkołę dla dziewcząt z internatem przeniosła z Trzebnicy do Cieszyna. Cieszyński klasztor pełnił funkcję domu generalnego w latach 1879-1889.

W czasie jej kadencji powstały nowe domy boromeuszek w Galicji, na Morawach oraz w Aleksandrii, co było początkiem misji w tzw. „Oriencie”. Posłała również siostry do Konstantynopola, gdzie pielęgnowały tureckich i rosyjskich żołnierzy w czasie toczącej się wojny między Turcją a Rosją. Dzięki staraniom s. Heleny Tichy w Cieszynie, na zakupionej przez zgromadzenie posesji, powstał kompleks budowli, mieszczący klasztor, kaplicę i budynki szkolne. Działały w nim: przedszkole, żeńska szkoła ludowa i wydziałowa, szkoła gospodarstwa domowego wraz z internatem i pensjonatem. S. Helena Tichy zmarła 5 marca 1886 w Cieszynie, tam została pochowana.

Bibliografia

Archiwum Sióstr Boromeuszek w Mikołowie; Fabiana Izydorczyk, Niewiastę dzielną któż znajdzie? Matka Helena Tichy, [w:] W. Magiera, Cieszyński szlak kobiet, Cieszyn 2012, s. 139-146.