Thaller Józef

Z e-ncyklopedia

Thaller Józef (1768-1845), proboszcz w Gorzycach

Urodził się w 1768 roku. W 1792 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W ramach swojej pracy duszpasterskiej w parafii św. Michała Archanioła w Kotorzu Wielkim, pełnił także funkcję kapelana dworskiego rodu von Garnier w Turawie. Do Gorzyc ks. Thaller przybył 17 września 1810 i przez 7 lat był tutaj administratorem. 1 marca 1817 uzyskał nominację proboszczowską. W tym czasie jego roczne dochody opiewały na kwotę 223 talarów śląskich, 27 srebrnych groszy i 0,5 feniga. Pod koniec życia ks. Thaller utracił słuch i zamienił wówczas beneficjum proboszczowskie na pobyt w domu dla kapłanów w Nysie. W jego zastępstwie parafią gorzycką początkowo administrował ks. Franciszek a Paulo Drost, od 1839 roku proboszcz w Rogowie. Następnie w 1845 roku funkcję tę przejął ks. Edward Jarkisch, wikariusz w Głogówku. Ks. Józef Thaller zmarł 26 czerwca 1845 i został pochowany w południowej części cmentarza w Gorzycach.

Bibliografia

L. Musioł, Gorzyce. Monografia historyczna wsi, kościoła oraz parafii, rkp. 1965, s. 118; H. Olszar, Proboszczowie parafii św. Anioła Stróża w Gorzycach Śląskich. Przyczynek do dziejów kościoła katowickiego, SSHT 2010, nr 43, z. 2, s. 419-421.