Tendera Michał

Z e-ncyklopedia

Tendera Michał (1948-), profesor, kardiolog

Tendera Michal.jpg

Urodził się w 1948 roku w Siemianowicach Śląskich w rodzinie inteligenckiej - profesora Pawła Tendery, wybitnego specjalisty od rachunkowości, który przez wiele lat wykładał w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, był jej prorektorem. Michał Tendera w 1972 roku ukończył Śląską Akademię Medyczną w Katowicach. W latach 1995-1998 był prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W 1998 roku został członkiem zarządu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, we wrześniu 2006 roku - jego przewodniczącym. Jest członkiem rad redakcyjnych wielu wiodących naukowych pism medycznych. W 1982 roku, w stanie wojennym wszedł w skład Biskupiego Komitetu Pomocy Więźniom i Internowanym w Katowicach.

  • Autor foto: Henryk Przondziono, Gość Niedzielny

Bibliografia

M. Łuczak, Rakiety z szamunkiem, GN 2006, nr 51 (wydanie katowickie); B. Sobańska, A. Sobański, Biskupi Komitet Pomocy Uwięzionym i Internowanym, SSHT 1989, t. 22, s. 51-54.