Targ Alojzy

Z e-ncyklopedia

Targ Alojzy (1905-1973), działacz katolicki, historyk

Targ Alojzy.jpg

Urodził się 14 maja 1905 w miejscowości Łazy k. Grodźca na Śląsku Cieszyńskim. Średnie wykształcenie zdobył w polskim gimnazjum w Cieszynie i po uzyskaniu w 1925 roku świadectwa dojrzałości podjął w latach 1925-1929 studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach trzydziestych pracował w szkołach Chorzowa, a następnie Katowic. W tym czasie związał się z „Kuźnicą" Pawła Musioła.

W czasie okupacji wytrwał na Górnym Śląsku do końca 1940 roku jako członek podziemnej organizacji ZWZ/AK. Później przekradł się do tzw. Gubernii, gdzie pod pseudonimem „Marcin" nadal był czynny w tajnym nauczaniu i konspiracji jako członek Delegatury Rządu. Należał także do tajnej organizacji „Ojczyzna". Został aresztowany przez Gestapo w 1944 roku i umieszczony w obozie koncentracyjnym w Gross-Rosen, doczekał się wyzwolenia. Po kilku latach został pracownikiem Biblioteki Śląskiej w Katowicach (1954-1970).

W 1962 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie opracowania: Śląsk pod rządami Lukaschka i Wagnera, wydanego w 1956 roku. Od 1957 roku, czyli od momentu wznowienia działalności przez Śląski Instytut Naukowy w Katowicach, brał aktywny udział w jego pracach, głównie jako organizator Śląskiej Kartoteki Biograficznej. Współpracował z opolskim Instytutem Śląskim, a przez jakiś czas był współredaktorem "Kwartalnika Opolskiego". Ponadto współpracował z Komisją Bibliografii i Bibliotekoznawstwa Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, z Komisją Badań Zbrodni Hitlerowskich oraz z Towarzystwem Rozwoju Ziem Zachodnich, należąc do jego Rady Naukowej. Prowadził zajęcia z historii Kościoła na Śląsku w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Główną dziedziną zainteresowań A. Targa była biografistyka śląska. Zmarł 4 marca 1973.

Bibliografia

F. Maroń, Dr Alojzy Targ. Szkic biograficzny i bibliografia prac, SSHT 1974, t. 7, s. 251-252; Suum cuique. W dziewięćdziesięciolecie: sylwetki pracowników Biblioteki Śląskiej, Katowice 2012, s. 143-156. Foto: Biblioteka Śląska, zezwolenie UI. 551-195/2337/09.