Pohl Augustyn

Z e-ncyklopedia

Pohl Augustyn (1888-1975), proboszcz w Skoczowie

Urodził się 21 października 1888 w Sibicy koło Wędryni. Był synem strażnika kolejowego Antoniego i Joanny z d. Sikora. Po ukończeniu szkoły elementarnej uczył się w polskim gimnazjum w Cieszynie, gdzie w czerwcu 1908 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Widnawie i rozpoczął tam studia teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął 23 lipca 1912 w kaplicy zamkowej letniej rezydencji biskupów wrocławskich na Górze Jana koło Jawornika w Sudetach.

Jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: św. Katarzyny w Czechowicach i św. Mikołaja w Bielsku. W 1920 roku pozostając w Bielsku, przeszedł z duszpasterstwa do pracy katechetycznej. Obowiązki katechety pełnił początkowo w Polskim Gimnazjum Humanistycznym, a następnie w polskiej szkole ludowej i wydziałowej męskiej oraz szkole zawodowej żeńskiej „Macierzy szkolnej”. W trosce o wychowanie młodzieży założył w Bielsku bursę dla uczniów, której był dyrektorem. Dowodem pedagogicznych zdolności i orientacji katechetycznej ks. Pohla był opracowany przez niego śpiewnik dla młodzieży szkolnej pt. Śpiewnik Kościelny wydany w Cieszynie nakładem Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra.

W 1927 roku bp A. Lisiecki nadał mu prawo noszenia kołnierza proboszczowskiego. Po wybuchu II wojny światowej i aresztowaniu przez okupanta ks. proboszcza Karola Kałuży ze Skoczowa, ks. Augustyn Pohl został mianowany administratorem w miejscowej parafii św. Ap. Piotra i Pawła. W lipcu 1957 roku bp Adamski zatwierdził go tam oficjalnie na stanowisku proboszcza. W pierwszych latach po zakończeniu okupacji hitlerowskiej ks. Pohl był katechetą w szkołach powszechnych Skoczowa. Przez wiele lat pełnił również obowiązki dziekana dekanatu skoczowskiego. Był ponadto członkiem Consilium Administrationis Diecezji Katowickiej. Doczekał się złotego i diamentowego jubileuszu kapłaństwa. We wrześniu 1968 roku przeszedł na emeryturę. W uznaniu zasług bp H. Bednorz nadał mu tytuł dziekana honorowego. Zmarł 6 czerwca 1975 w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. Został pochowany w Skoczowie.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Augustyna Pohla; WD 1927, nr 2, s. 13; 1927, nr 7-8, s. 50; J. Krętosz, Nekrolog, WD 1996, nr 11, s. 565-567; Represje wobec duchowieństwa, s. 29, 152, 240; Myszor, Historia diecezji, s. 444; J. Żurek, Ruch "księży patriotów" w województwie katowickim w latach 1949-1956, Warszawa-Katowice 2009, s. 281, 292.