Pietrulla Reinhard Jan

Z e-ncyklopedia

Pietrulla Reinhard Jan OFM (1906-1992), imię zakonne Anzelm, biskup Tubarao w Brazylii

Urodził się 12 września 1906 w Knurowie (imię na chrzcie Reinhard Jan) w rodzinie inżyniera górniczego Roberta i Anny z d. Mańka. Pochodził z parafii św. Cyryla i Metodego. Ukończył gimnazjum i podjął pracę w kopalni. Po dwuletniej pracy w kopalni, w wieku dwudziestu lat, w 1926 roku, wstąpił do franciszkanów i otrzymał imię Anzelm. W 1927 roku po złożeniu profesji czasowej, za zgodą przełożonych zakonnych wyjechał do Brazylii. Z krajem tym pozostał związany do końca życia, jako członek tamtejszej prowincji franciszkańskiej św. Antoniego z Padwy w miejscowości Recife. W Brazylii ukończył studia filozoficzno-teologiczne w seminarium Sao Salwador. 21 maja 1932 przyjął święcenia kapłańskie z rąk prymasa Brazylii abp. Augusto Alvaro da Silva.

Od 1941 roku stanął na czele powierzonej trosce franciszkanów prałatury Santarem w Brazylii. Po sześciu latach, 13 grudnia 1947, został mianowany przez papieża Piusa XII biskupem tytularnym Conany, pozostając nadal przełożonym prałatury Santarem. 8 lutego 1948 przyjął święcenia biskupie z rąk nuncjusza apostolskiego w Brazylii kard. Carlo Chiarlo. Kilka miesięcy wcześniej, po dwudziestu latach pobytu otrzymał obywatelstwo brazylijskie. Po odejściu na emeryturę w 1949 roku biskupa Conany, zajął jego miejsce jako ordynariusz diecezji Camping Grande. W 1955 roku został przeniesiony do nowo utworzonego biskupstwa Tubarao, w stanie Santa Catarina.

W nowo utworzonej diecezji założył seminarium duchowne, zakupił na potrzeby swojej diecezji rozgłośnię radiową, która działała odtąd jako radio diecezjalne Tuba. Utworzył 24 nowe parafie, sprowadził do Santa Catarina kilka zakonów i zgromadzeń zakonnych. W 1971 roku biskup Pietrulla poświęcił nową katedrę w Tubarao. Uczestniczył we wszystkich czterech sesjach Soboru Watykańskiego II. W 1981 roku przeszedł na emeryturę. Zamieszkał przy sanktuarium św. Franciszka z Asyżu w Caninde, a ostatni okres życia spędził w Tubarao. Zmarł 25 maja 1992.

Bibliografia

Polscy biskupi franciszkańscy, Kraków 2003, s. 120-122.