Piękna Madonna z Knurowa

Z e-ncyklopedia

Knurowska figura Matki Bożej z ok. 1420 roku należy do jednej z rzeźb tzw. pięknych Madonn z okresu średniowiecza. Obok rzeźby św. Anny Samotrzeciej i św. Wawrzyńca, stanowiła wystrój drewnianego kościółka pw. św. Wawrzyńca znajdującego się do 1935 roku w Knurowie. Piękna Madonna z Knurowa była umieszczona w bocznym ołtarzu jako typowa figura ołtarzowa. Rzeźba została znaleziona w izbicy knurowskiego kościółka w 1935 roku przez prof. Tadeusza Dobrowolskiego, dyrektora przedwojennego Muzeum Śląskiego.

Na przedwojennej ekspozycji w Muzeum Śląskim w Katowicach, Piękna Madonna z Knurowa była umieszczona wewnątrz fragmentu ołtarza szafkowego. Po II wojnie światowej rzeźba znalazła się w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach, gdzie (wraz z pozostałymi knurowskimi rzeźbami) jest na stałe eksponowana. W 2003 roku została poddana gruntownej restauracji.

Rzeźba wykonana jest z drewna, ma wysokość 113 cm. Piękna Madonna z Knurowa przedstawiona została jako Matka Syna Bożego i Zwyciężczyni szatana z Protoewangelii (Rdz 3,15). Madonna stoi na księżycu, który symbolizuje moce piekielne. Pełna ekspresji brzydota twarzy szatana, którego depcze, ma kontrastować z urodą Madonny. Owoc granatu, trzymany przez Dzieciątko, w ikonografii chrześcijańskiej, symbolizuje błogosławieństwo, łaski i dary Boże.

Bibliografia

Tadeusz Dobrowolski, Sztuka województwa śląskiego, Katowice 1933 (Reprint: Muzeum Śląskie w Katowicach, Katowice 1994); Marek Gwioździk, Magdalena Sontag, Kościółek św. Wawrzyńca. Świątynia jej dzieje w Knurowie i w Chorzowie. Wyd. Parafia św. Wawrzyńca w Chorzowie, Chorzów 2008; (www.parafia.krywald.net/madonna.htm).