Ostrzołek Wiktor

Z e-ncyklopedia

Ostrzołek Wiktor (1934-)

Urodził się w 1934 roku w Biertułtowach, od pięćdziesięciu lat mieszka i tworzy w Katowicach. Jego projekty witrażowe znajdują się w trzydziestu siedmiu obiektach sakralnych rozmieszczonych w kościołach (na obszarze dawnej) diecezji katowickiej. Większość jego witrażowych realizacji sakralnych znajduje się poza Śląskiem. Jego projekty witraży zrealizowano w pięćdziesięciu czterech kościołach i kaplicach, a wśród nich znajduje się pięć katedr, dwa słynne sanktuaria i jeden z największych polskich kościołów – Bazylika Mariacka w Gdańsku. W czasie 50-letniego okresu twórczości wykonał w sumie 157 realizacji witrażowych.

Realizacje projektów witrażowych

Bibliografia

H. Pyka, Witraże Wiktora Ostrzołka. Pięćdziesiąt lat twórczości, Katowice 2006; L. Makówka, Sztuka sakralna na Górnym Śląsku w II połowie XX wieku. Malarstwo i rzeźba, Katowice 2008, s. 263-267; H. Pyka, Wiktor Ostrzołek - artystą Kościoła, WA 2007, nr 1, s. 60-63; H. Pyka, Tarnogórskie realizacje Wiktora Ostrzołka, "Zeszyty Tarnogórskie" nr 51. Architektura i sztuka sakralna na Górnym Śląsku V, red. M. Wroński, Miasteczko Śląskie 2004, s. 18-30; M. J. Żychowska, Śląskie witraże Wiktora Ostrzołka, [w:] Witraże na Śląsku, Katowice 2002, s. 135-140; Szkoła Seraficka, Seria Nowa, 150 lat historii Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych pod red. A. Barciaka i W.J. Sztyka OFM, Katowice Panewniki 2008, ISSN 1898-7842.