Osterberg Daniel Paschazjusz von

Z e-ncyklopedia

Osterberg Daniel Paschazjusz von (1634-1711)

Daniel Osterberg, Wambierzyce

Urodził się 12 maja 1634 w Opawie. W wieku dwudziestu lat opuścił Opawę i rozpoczął studia prawnicze na uniwersytecie w Pradze. Po ich sfinalizowaniu w 1665 roku, w wieku 31 lat, otrzymał stanowisko cesarskiego i królewskiego radcy i asesora prawa krajowego, księstwa głogowskiego. W tym okresie poznał hrabiego Rzeszy Michaela Wenzla von Althann, który zatrudnił go jako ochmistrza. Po objęciu tego urzędu ożenił się w Pradze z bogatą wdową, szlachcianką Elisabeth Symphorosą von Zdrasiste. Ślub odbył się 10 stycznia 1667 w kościele Tainkirche. Małżeństwo miało ośmiororo dzieci. Był człowiekiem zamożnym i w 1677 roku kupił wieś Wambierzyce oraz zamek w Ratnie. W Wambierzycach wybudował kościół i kalwarię. W zamyśle Paschazjusza Wambierzyce miały stanowić kopię Jerozolimy z czasów Salomona. Kalwarię budował i modernizował przez 25 lat, do ostatnich lat życia. Sprowadził przednich architektów dla budowy najdłuższej kalwarii na Śląsku. Także w Wambierzycach zainicjował wprowadzenie misteriów paschalnych do liturgii Wielkiego Tygodnia. Zmarł w 1711 roku w Wambierzycach.

Bibliografia

E. Zimmer, Wambierzyce. Historia miejsca pielgrzymkowego od jego początku aż do lat 20. XX wieku, Wambierzyce 2019, s. 142 i nn; Lubos-Kozieł Joanna (Red.), Pielgrzymowanie i sztuka: Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku, Wrocław 2005, s. 371-385