Ohm Grzegorz Leopold

Z e-ncyklopedia

Ohm Grzegorz (Jerzy) Leopold SJ (zm. 1704)

Urodził się w Gliwicach. Pochodził ze szlacheckiej rodziny Ohm-Januszowski. 14 października 1660 wstąpił do zakonu jezuitów w Brnie. W latach 1661-1662 odbywał nowicjat. W latach 1664-1666 studiował w Chomutovie i Pradze filozofię, a w latach 1670-1673 teologię w Pradze. W 1668 roku uczył we Wrocławiu gramatystów. W 1674 roku był nauczycielem obu klas w Opolu, w 1679 roku wykładowcą retoryki w Klementinum w Pradze, w 1683 roku dyrektorem gimnazjum w Kutnej Horze oraz w latach 1684-1686 w Klementinum w Pradze. Przez sześć lat był rektorem w Opolu (1690-1696), trzy lata w Brzeźnicy (1697-1700). Później był ministrem przy Klementinum (1701). W 1702 i 1703 roku był regensem seminarium, po raz trzeci rektorem, mianowicie od 8 października 1703 w Legnicy. Tam zmarł 20 sierpnia 1704.

Bibliografia

R. Cop, Stosunki wyznaniowe w archiprezbiteracie gliwickim w XVII wieku, Katowice 2008, pr. mgr Biblioteka WTL.