Koppel Wilhelm

Z e-ncyklopedia

Koppel Wilhelm (1877-1951), kapelan w powstaniach śląskich

KoppelWilhelm.jpg

Urodził się 6 kwietnia 1877 w Wełnowcu w rodzinie Józefa i Marii z d. Kempa. Rodzice Józef i Maria 17 października 1898 zakupili budynek przy ul. Krótkiej 3 w Siemianowicach. Wilhelm kontynuował studia filozoficzne na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (2 lata filozofii i 1 rok prawa kanonicznego), a następnie studiował teologię we Francji (4 lata w Tuluzie). Święcenia kapłańskie przyjął 9 czerwca 1906 w Montefiascone, w rzymskiej prowincji Włoch. Po święceniach został administratorem w Arlena di Castro, a od 1908 roku proboszczem i dziekanem. Po powstaniu w 1918 roku zgłosił się na ochotnika do armii generała J. Hallera. Został skierowany do Szkoły Oficerskiej w Casagiove, później do polsko-francuskiego szpitala w Sparanise, a następnie został przydzielony do 50 Pułku Artylerii Strzelców Kresowych (1 sierpnia 1919), gdzie pozostał aż do przybycia w okresie powstań śląskich i plebiscytu na Górny Śląsk. Zamieszkał u swojego brata Ryszarda w Siemianowicach.

Następnie rozpoczął pracę od 1 czerwca 1921 w Wydziale Duszpasterstwa Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych, obejmując dwa dni później opiekę duszpasterską nad grupą powstańczą „Bytom”. Po przyłączeniu Górnego Śląska do Polski pozostał nadal w wojsku, gdzie pełnił funkcję proboszcza wojskowego we Włodzimierzu, w Częstochowie i Katowicach. Był zastępcą dziekana wojskowego w Brześciu, a następnie służył w Kowlu. W 1933 roku został przeniesiony w stan spoczynku ze stopniem majora. Po wojnie pracował przez pewien czas jako duszpasterz w Korytnicy w diecezji siedleckiej, a od 1946 roku jako ojciec duchowny Szpitala Spółki Brackiej w Nowej Rudzie, gdzie mieszkał na terenie lecznicy. Zmarł 4 listopada 1951 w Nowej Rudzie. Jego zwłoki sprowadzono do parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich i pochowano na cmentarzu przy ulicy Michałkowickiej obok brata Ryszarda.

Bibliografia

P. Porwoł, Koppel Wilhelm Juliusz (hasło), [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 192; www.krzyz.siemianowice.pl/test/duszpasterze/siemianowiczanie.php